Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Nashville-verklaring

07/01/2019, 19:32

De Nashville-verklaring (lees hier de volledige tekst) maakt veel los vandaag.
De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring roept overal in Nederland een sterke tegenreactie op.
Vooral PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en D66 willen vanuit de provinciale en landelijke politiek een tegengeluid laten horen tegen de conservatief-christelijke boodschap van deze Nashville-verklaring.

Ook Sociaal Links spreekt zich uit tegen deze verklaring.
Punt 1.8 uit ons programma: Sociaal Links staat voor het respecteren van ieders mening en levensovertuiging en de uitingen daarvan. En van de stringente scheiding tussen kerk en staat.

De Nederlandse vertaling van die Amerikaanse verklaring is getekend door 250 mannelijke ondertekenaars uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), onder wie ook meerdere dominees die in Zeeuwse kerken preken. De verklaring is ook ondertekend door meerdere SGP-politici, van wie de meest in het oog springende de SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer is.

De verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen ‘genezen’. In de verklaring staat verder dat het ‘zondig’ is om ‘homoseksuele onreinheid of transgenderisme’ goed te keuren.

Is een verklaring -zoals deze in de Zeeuwse provinciale politiek is opgesteld- wellicht een goed idee voor Fryslân?

Vorig bericht
Volgend bericht