Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Mantel- en respijtzorg

29/03/2021, 14:41

Op donderdag 25 maart jl had de fractie van Sociaal Links Dhr. Eelke Nutma, directeur van Het Bolwerk in Dokkum, uitgenodigd op het fractieoverleg om tekst en uitleg te geven over mantel- en respijtzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.” (Definitie Rijksoverheid.nl)

Er wordt geschat dat zo’n beetje 1 op de 5 burgers mantelzorger is.
In Dantumadiel (18.973 inwoners) zou het dan gaan om zo’n 3.795 mantelzorgers.
De fractie schrok van dit hoge aantal.
Bij de gemeente (en het Bolwerk) bekend zijn zo’n 260 mantelzorgers in Dantumadiel.

Dat zijn de mensen die men terugziet in het Mantelzorg-cafe of bij het aanvragen van een kadobon bij de gemeente. Mantelzorgers krijgen in december een kadobon van de gemeente, en kunnen deze in november aanvragen.

Belangrijke informatiebronnen voor mantelzorgers zijn:

De site van NoordOostHelpt:
https://www.noordoosthelpt.nl/is/een-vraag-over-2/zorg-en-ondersteuning

De site van Fawaka (speciaal voor jonge mantelzorgers):
https://fawaka.nu

De Facebook-pagina van Het Bolwerk:
https://www.facebook.com/Stichting-Welzijn-Het-Bolwerk-933616743419653

De website van het Bolwerk:
https://het-bolwerk.eu/mantelzorg

Algemene info over mantelzorg:
https://www.movisie.nl/artikel/5-miljoen-nederlandse-mantelzorgers-feiten-cijfers 

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzorgers tijd naast zorgen tijd hebben voor andere belangrijke dingen in het leven: werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. 

Respijtzorg is  een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.”

Zie hier een interessant filmpje over respijtzorg
Het Bolwerk organiseert éénmaal per jaar een zgn “respijtweekend”.

Respijtzorg en dan met name individuele respijtzorg (vanuit de WMZ) behoeft de nodige aandacht. Volgens Dhr.Nutma is individuele respijtzorg in bijv. De Waadwente in Dokkum wel mogelijk maar schiet de (vervangende) zorg hier (door ontoereikende vergoeding) schromelijk tekort.

Meer respijt dan zorg zullen we maar zeggen.

Binnen de fractie biedt Remy Teunissen aan hier eens het eea over op te zoeken zodat we er als fractie aandacht aan kunnen besteden.

We bedanken Dhr.Eelke Nutma voor zijn duidelijke uitleg, en komen op dit onderwerp zeker terug.

Vorig bericht
Volgend bericht