Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

U kunt op het artikel klikken

Uit: Nieuwsblad NOF 5-7-24
Dit klopt dus totaal niet CDA!

Uit: RTV-NOF 24-4-24
Onjuiste naam en verkeerde voorstelling van zaken ….

Uit: Nieuwsblad NOF maart 2024
We horen het nog zeggen: “constructieve samenwerking”

Uit: LC maart 2024
Het feestje gaat voorlopig niet door …..

Uit: Nieuwsblad NOF
en daar zijn we blij mee …

Uit: Nieuwsblad NOF 28-04-23
Het CDA blijft zich verzetten

Uit: Nieuwsblad NOF 28-04-23
Haast maken met de appartementen in de Westereen

Uit: Fries Dagblad

Uit: Nieuwsblad NOF 12-22
Fractie-ondersteuners geïnstalleerd

Uit Nieuwsblad NOF 8-11-22
Economisch Links (hilarisch :-})

Uit: Nieuwsblad NOF 8-11-22

Uit: LC 3-11-22
CDA stemt tegen gunstige begroting omdat deze “onvoldoende” (interpretatie: te weinig CDA) is

Uit: Nieuwsblad NOF 25-10-22
Sociaal Links zet het duidelijk op de agenda

Uit: Trouw 25-10-22
Wat landelijk niet schijnt te kunnen ….

Uit: Nieuwsblad NOF 29-09-22
ook Sociaal Links is enthousiast over het raadsakkoord

Uit: Nieuwsblad NOF 29-09-22
voor LYTSE HUSKES EN erfpacht


Uit: Nieuwsblad NOF 29-09-22
Johan was op dreef …..

Uit: Nieuwsblad NOF 20-09-22
Weer eens een positief bericht

Uit: Nieuwsblad NOF
Hulde voor de (Sociaal Links) wethouder en de ambtenaren

Uit: Nieuwsblad NOF
Sociaal Links vindt dit : “meten met twee maten” en tegen raadsafspraken in

Uit: Nieuwsblad NOF
Voor de duidelijkheid: Sociaal Links is NIET tegen boeren

Uit: Nieuwsblad NOF
It giet (wer) oan …

Uit: Nieuwsblad NOF
Hoofdpijn dossier Haadwei

Uit: Nieuwsblad NOF
Hoofdpijn dossier Haadwei | cq het is nooit naar ieders zin

Uit: Nieuwsblad NOF
Niet meteen de keuze van Sociaal Links

Uit: RTV-NOF 19-4-22

eigen persbericht

Uit: FD 30-3-22
Analyse van FD

UIt: LC 7-4-22
een positieve start …. we hopen op een constructieve samenwerking

Uit: Wâldnet 7-4-22
neemt -bij uitzondering- persbericht van gemeente over …

Uit: Omrop Fryslân 7-4-22
De “verplichte zondagsrust” is niet ons idee, liever “vrije zondagsrust”

UIt: LC 7-4-22
Grote kans, zouden wij zeggen

Uit: Friesch Dagblad 6-4-22
Oproep van de kerken (maar niet van harte, wat Sociaal Links betreft)

Uit: Friesch Dagblad 6-4-22
It giet oan ….

Uit: Friesch Dagblad 29-3-22
vanavond (29-3) afscheid OUDE en morgen (30-3) installatie NIEUWE raad

Uit: NDC en Nieuwsblad NOF
naar een idee van JanDirk

Uit: LC 18-3-22
voorlopige uitslag

Uit: Nieuwsblad NOF 18-3-22
We zullen zien …

Uit: Friesch Dagblad 18-3-22
En sa is’t mar krekt

div.bronnen (Gemeente Dantumadiel en Fries Dagblad)
1608 stemmers op Sociaal Links: tige tank

van: Facebook
enthousiaste reacties op het “Grut Dokkum” van de FNP

Uit: De Westereender 9-3-22
Patty
heeft altijd gelijk

Uit: De Westereender 9-3-22
BVNL
denkt makkelijk te scoren met landelijk thema en speerpunten van anderen

Uit: De Westereender 9-3-22
FNP
zit al 4 jaar “achter op de fiets van het CDA”, je moet erom glimlachen als het niet zo treurig was ….

Uit: De Westereender 9-3-22
Positiviteit alom, CDA weet niet eens meer wat GOED betekent | #Calimero-syndroom

Uit: De Westereender 9-3-22
Luid en duidelijk (maar zeg maar: Dantumadiel)

Uit: Nieuwe Dockummer Courant 8-3-22
Duidelijk verhaal ….

Uit: FD
Duidelijker kunnen we het niet uitleggen

Uit: Nieuwsblad NOF
Excuses, hoe bedoelt u?

Met dank aan Meent Wiersma

Uit: Dagblad Trouw
Hoe treffend …..

Uit: Friesch Dagblad 21-2-22
#ThusYnDantumadiel of #ThusYnGrutDokkum

Uit RTV-NOF  12-2-22
’t is makkelijk pronken met andermans veren

Uit: LC 11-2-22
Sa is’t mar krekt

Uit: De Westereender 10-2-22
Mooi artikel van Claasje en Harrie

Uit: Nieuwe Dockumer Courant 10-2-22
Feanwâlden Foarút

Uit: Nieuwsblad NOF 28-01-22
kernwoord: #BETROUWBAARHEID

Uit: LC 26-1-22
Generaliserende titeltekst

Uit: RTVNOF 26-1-22
er was nog een (mager) excuus RTV!

Uit: Nieuwe Dockumer Courant 18-1-22
Column van onze wethouder

Uit: Nieuwsblad N.O.Friesland
Hier zijn we het helemaal mee eens

Uit: Actief Media 5-1-22
Goed initiatief in Feanwâlden

Uit: Nieuwsblad NOF 22-12-21
HET thema van de verkiezingen van 16 mrt a.s.

Van: Facebook 1-12-21
De VVD wordt niet genoemd, was wel medeplichtig

Uit: Nieuwsblad NOF 3-2-21
Schaamteloze motie van FNP, CDA en VVD (Zoek de verschillen)


Uit:
Nieuwsblad NOF 3-12-21
Fractie Sociaal Links is blij, maar kritisch

Uit: Nieuwsblad NOF 2-11-21
n.a.v. schriftelijke vragen van onze fractie

Uit: LC 2-11-21
weer eens een positief bericht in LC

Uit LC 27-10-21
n.a.v. eigen persbericht

Uit Nieuwsblad NO Friesland 26-10-21
veel publiciteit

Uit Nieuwsblad NO Friesland 26-10-21
n.a.v. eigen persbericht

Uit: RTVNOF
eigen persbericht

Fan: Omrop Fryslân 3-5-21
Bytsje let fanne Omrop, al behânnele yn’e ried fan 2-3-21

Uit: Nieuwe Dockumer Courant 21-4-21
zaterdag a.s. delen we weer zaad en plantjes uit

Uit: Nieuwsblad NO Friesland 2-4-21
We hopen nog steeds op een constructief gesprek met alle betrokkenen …

uit: Nieuwsblad NO Friesland |  5-3-21
Iets te kort door de bocht: het is nog niet zeker (maar wel aannemelijk) dat RVN het rubber gaat verwerken in Enschede.
De kans dat RVN zich voor OPSLAG vestigt in Feanwâlden achten wij vrij groot.

Uit: LC 17-2-21
Feanwâlden in beweging

Uit: Kollumer Courant 17-2-21
Sociaal Links in actie

Uit: Nieuwsblad Noordoost Friesland 12-2-21
Feanwâlden makket him soargen, en Sociaal Links ek

Uit: Nieuwsblad Noordoost Friesland 18-12-20
Nog nooit vertoond: Motie samen met CDA

Uit: Nieuwsblad Noordoost Friesland 08-11-20
Kleine windmolens in Dantumadiel

Uit: Nieuwsblad Noordoost Friesland 03-11-20
Aandacht voor onze boom-bom actie

Uit: Trouw 29-09-20
Feanwâlden in de landelijke pers

Uit: FD 10-9-20
Opiniestuk van Johan en JanDirk

Uit: Nieuwsblad N.O.Friesland en Nieuwe Dokkumer Courant | 27-08-20
Sociaal Links in Actie met buurt

Uit: Nieuwsblad N.O.Friesland en Nieuwe Dokkumer Courant | 12-08-20
Sociaal Links in ActieUit: Friesch Dagblad | 7-7-20

Lees het hele artikel hier

uit: De Westereender 10-6-20
Eindelijk eens iets positiefs ….

uit: Nieuwe Dockumer Courant 29-05-20
Tja ……

uit: Nieuwe Dockumer Courant 29-05-20

uit: Nieuwe Dockumer Courant | 27-05-20
Typische “vergissing” van de NDC, wel sympathiek dat ze dit persbericht geplaatst hebben trouwens

van: Facebook FNP Dantumadiel | 28-5-20
We maken er geen gewoonte van Facebook-berichten te plaatsen (en gaan ook via sociale media de discussie niet aan)
maar dit is wel een typisch voorbeeld van “boter op je hoofd”: tegenstemmen bij een motie over bij-vriendelijkheid en dan dit op je Facebook zetten:

uit: LC | 27-5-20
Dit laat zien wat CDA met “mei-inoar foarút!” bedoelt: mei NE Fryslân?

uit: LC | 27-5-20
CDA op “dram-koers”. Wij vragen ons af hoe hun kiezers dit vinden.

uit: RTV-NOF | 26-5-20
eigen persbericht

uit: NDC | 20-05-20
“Op de voet gevolgd door politiek Den Haag?” wie zegt dat?

uit: LC | 19-5-20
van onze favoriete LC-journalist

uit: Nieuwsblad NOF 12-5-2020
Sfeer-verslag van de eerste digitale raadsvergadering van Dantumadiel

uit: Nieuwsblad NOF 12-5-2020
Johan “trekt van leer” tegen slordige ambtenaren

uit: Nieuwsblad NOF 12-5-2020
Hoewel een ambtelijke fout, meteen gebruikt door CDA en FNP om het college  “gebrek aan bestuurskracht” te verwijten.

RTV-NOF 04-05-2020
Lijkt “mosterd na de maaltijd”, toch oprechte zorgen van onze fractie

uit de LC van 29-04-2020
Hier hebben we ons (best wel) boos over gemaakt:

uit: Fries Dagblad | januari 2020
geen fractie-discipline bij Sociaal Links: Hilda en Auke versus Johan

UIT: Nieuwblad foar NO Fryslân
fan 29-11-19

UIT: Nieuwblad foar NO Fryslân
fan 29-11-19

UIT: LC van 04-10-19
De inleiding zou moeten zijn:
Ambtelijke fusie leidt tot lagere lasten dacht men lang in Dantumadiel.

UIT: KOLLUMER COURANT 10-07-19

UIT LEEUWARDER COURANT 05-06-19

UIT LEEUWARDER COURANT 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 23-04-19

UIT: NIEUWSBLAD van NO FRIESLAND

Opm: niet alleen de onjuiste woorden van P.Braaksma storen ons
(Sociaal Links was met 2 fractieleden aanwezig, alsook 1 fractielid
van Gemeentebelangen) maar ook de berichtgeving in de krant
vinden wij tendentieus. We hebben Dhr.Braaksma hierop aangesproken
en excuus en rectificatie gevraagd.

Ut de Kollumer Krante fan 26-3-2019

fan Omrop Fryslân, mei allinne it sitaat yn in Nederlânsk

uit de LC van 27-2-19:

weer een dramatische opening
in Nieuwsblad NOF 21-12-18

Dramatische quote van Johan
in Nieuwsblad NOF 30-11-18

Beetje gedramatiseerd in Nieuiwsblad NOF 30-11-18

Uit Nieuwsblad NOF 28-11-18

Uit de LC 2911-18

S!N helpen doen we graag

Pleidooi voor stimulering en financiering TIP

uit Nieuwsblad voor NO Friesland 2-11-2018

Brede steun voor Sociaal Links Statiegeld-motie

uit LC 4-10-18

uit: NDC 17-05-18

uit het FD van 5-5-18

Bron: RTV NOF

Uit de LC van 26-4-18

Omrop Fryslân 25-4-18

LC 25-4-18

LC 24-4-18 (Bron: website CDA)

Wâldnet 25-4-18

RTV-NOF 25-4-18

RTV-NOF 25-4-18

Uit Friesch Dagblad 25-4-18

officiële uitslag GR2018

Bron: https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/dantumadiel/GR2018

Uit de LC van 15-03-18

Uit: Actief 14-3-18

Uit: Actief 14-3-18

Uit de LC van 10-3-18

Uit de LC van 26-2-2018

Uit de NDC van 20-02-18

Uit de LC van 21 februari 2018

van RTV NOF nieuws

In de LC van zaterdag 10-02-18

In Trouw van zaterdag 10-02-18

RTV NOF 01/12/17

Nieuwe Dockumer Courant 28/11/17

ACTUEEL 21/11/17

RTV NOF 02/10/17