Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

uit: Fries Dagblad | januari 2020

UIT: Nieuwblad foar NO Fryslân
fan 29-11-19

UIT: Nieuwblad foar NO Fryslân
fan 29-11-19

UIT: LC van 04-10-19
De inleiding zou moeten zijn:
Ambtelijke fusie leidt tot lagere lasten dacht men lang in Dantumadiel.

UIT: KOLLUMER COURANT 10-07-19

UIT LEEUWARDER COURANT 05-06-19

UIT LEEUWARDER COURANT 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 31-05-19

UIT NIEUWSBLAD NO FRIESLAND 23-04-19

UIT: NIEUWSBLAD van NO FRIESLAND

Opm: niet alleen de onjuiste woorden van P.Braaksma storen ons
(Sociaal Links was met 2 fractieleden aanwezig, alsook 1 fractielid
van Gemeentebelangen) maar ook de berichtgeving in de krant
vinden wij tendentieus. We hebben Dhr.Braaksma hierop aangesproken
en excuus en rectificatie gevraagd.

Ut de Kollumer Krante fan 26-3-2019

fan Omrop Fryslân, mei allinne it sitaat yn in Nederlânsk

uit de LC van 27-2-19:

weer een dramatische opening
in Nieuwsblad NOF 21-12-18

Dramatische quote van Johan
in Nieuwsblad NOF 30-11-18

Beetje gedramatiseerd in Nieuiwsblad NOF 30-11-18

Uit Nieuwsblad NOF 28-11-18

Uit de LC 2911-18

S!N helpen doen we graag

Pleidooi voor stimulering en financiering TIP

uit Nieuwsblad voor NO Friesland 2-11-2018

Brede steun voor Sociaal Links Statiegeld-motie

uit LC 4-10-18

uit: NDC 17-05-18

uit het FD van 5-5-18

 

Bron: RTV NOF

Uit de LC van 26-4-18

Omrop Fryslân 25-4-18

 

 

LC 25-4-18

LC 24-4-18 (Bron: website CDA)

Wâldnet 25-4-18

RTV-NOF 25-4-18

RTV-NOF 25-4-18

Uit Friesch Dagblad 25-4-18

officiële uitslag GR2018

Bron: https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/dantumadiel/GR2018

Uit de LC van 15-03-18

Uit: Actief 14-3-18

Uit: Actief 14-3-18

Uit de LC van 10-3-18

Uit de LC van 26-2-2018

Uit de NDC van 20-02-18

Uit de LC van 21 februari 2018

 

van RTV NOF nieuws

In de LC van zaterdag 10-02-18

In Trouw van zaterdag 10-02-18

RTV NOF 01/12/17

Nieuwe Dockumer Courant 28/11/17

ACTUEEL 21/11/17

RTV NOF 02/10/17

Wordpress login
Webmail