Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Zwerfafval

28/09/2018, 13:11

Vandaag, dinsdag 2 oktober 2018 heeft Auke Sikma, namens de fractie van Sociaal Links en alle andere fracties een motie (“vreemd aan de orde van de dag”) ingediend waarmee aan de Gemeente Dantumadiel gevraagd werd zich als 349ste gemeente aan te sluiten bij de Statiegeld-Alliantie. De statiegeld-Alliantie (zie ook: https://statiegeldalliantie.org) beijvert zich voor het heffen van Statiegeld op PET en blikjes. Navraag leert dat deze motie unaniem zal worden gesteund. Waarom heeft het dan toch zo lang geduurd? Al 348 gemeenten in Nederland gingen ons voor. Kennelijk moest Sociaal Links hierin het voortouw nemen.


Auke Sikma zegt: 
Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, voor de mensen en de dieren. Niet alleen in Dantumadiel maar wereldwijd. Ervaring in andere landen leert dat statiegeld een groot effect heeft op het voorkomen van zwerfafval. Al 348 gemeente in Nederland gingen ons voor. Het wordt dus hoog tijd dat ook Dantumadiel zijn stem laat horen.”

Hiermee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Sommige raadsleden adviseerden zelfs een opruimactie met de raad te houden om aandacht te vragen voor dit probleem.

Maar we zijn er nog lang niet. Als het aan Sociaal Links ligt komt er -in navolging van steeds meer gemeenten in Nederland- ook een verbod op het oplaten van ballonnen.

Op http://www.dieballongaatnietop.nl/ lezen we: een aantal gemeenten heeft initiatieven genomen om binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden het ballonnenbeleid aan te scherpen. Tot nu toe gaat het om ontmoedigingsbeleid. Voor het massaal oplaten van ballonnen moet vergunning verleend worden (evenementenvergunning) en daarbij kan de gemeente wijzen op de nadelen van ballonnen en de voordelen van alternatieven. In de Algemene Plaatselijke Verordening kan opgenomen worden dat er een meldingsplicht bestaat voor het oplaten van feestballonnen en dat vervolgens via de evenementenvergunning nadere bepalingen gelden.”

 

Vorig bericht
Volgend bericht