Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Afsluiting Miedloane?

27/02/2019, 13:22

De “dreigende” spits-afsluiting van de Miedloane in de Westereen houdt de gemoederen in Dantumadiel nogal bezig momenteel. Gister is daar in de raadsvergadering van de Gemeente uitgebreid over gesproken.

Even opfrissen:
Een bericht van RTV-NOF (dd 13-2-19):

Het college van B en W van de gemeente Dantumadiel heeft besloten een proef te starten met het afsluiten van de Miedloane in de Westereen tijdens de spitsuren. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van omwonenden, die last hebben van de toegenomen drukte op deze weg. Het gaat met name om woon-werk verkeer, dat de weg als sluiproute van en naar Dokkum gebruikt sinds de openstelling van de Sintrale As.Voor het verkeer vanuit De Westereen en achterliggende dorpen is het de bedoeling dat zij gebruik maken van de aansluiting De Westereen op De Sintrale As. Een deel van het woon- werkverkeer van en naar Dokkum gebruikt echter via de Miedloane de oprit bij de Dwarsloane op De Sintrale As. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Miedloane toegenomen, evenals het gevoel van verkeersonveiligheid bij de omwonenden en bij het langzame verkeer.

Maatregelen

De gemeente Dantumadiel en Dorpsbelangen De Westereen zijn van mening dat maatregelen nodig zijn. Om het sluipverkeer te weren wordt een spitsafsluiting ingesteld voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer. Daardoor wordt het ongewenste sluipverkeer zoveel als mogelijk geweerd, maar kan het “reguliere” verkeer buiten de spitsperiodes wel gewoon gebruik maken van de Miedloane. Het landbouwverkeer en fietsverkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de weg.

Proef

Het gaat in eerste instantie om een proef. De spitsafsluiting zal goed worden gemonitord, samen met de omwonenden en andere belanghebbenden, zodat bij eventuele ongewenste effecten bijgestuurd kan worden. De gemeente beoogt met de maatregel de veiligheid op de weg te verbeteren en overlast, hinder en schade door het verkeer te beperken. Er komen borden die aangeven op welke tijden de weg is gesloten, er komen geen hekken of versperringen, is de bedoeling. Het voorstel is dat de afsluiting is op werkdagen tussen 6-9 en 15-18 uur.

Bezwaar maken

Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van B en W van de gemeente Dantumadiel, dit kan leiden tot een heroverweging van het besluit. Bezwaren dienen binnen zes weken na dag waarop dit besluit is bekend gemaakt (13 februari in de Staatscourant) te worden ingediend.

Er kan dus tot 27 maart bezwaar worden aangetekend tegen dit besluit. Een (symbool) motie van Gemeentebelangen beoogde hetzelfde: “Heroverweging van het besluit”. Hoewel onze fractie -in principe niet zo voor symbool-moties is, hebben we deze motie toch gesteund. Reden: het opnieuw onder de aandacht brengen van deze problematiek en het aanzwengelen van de dicussie (ook over eventuele alternatieven als bijv. gescheiden verkeerstromen | een trottoir of voetpad).

De LC van 27-2-19 kopt: Proef ‘spitsafsluiting’ De Westereen onzeker

Een burgerpeiling (via de Facebook-site van Gemeentebelangen) laat volgens fractie-voorzitter Romke Postma zien dat 90% van de reacties negatief is. De portefeuillehouder (wethouder Kees Wielstra) beloofde ook deze peiling mee te nemen in de heroverweging (na 27-3-19).

Ook als we de reacties lezen op bijv. Wâldnet is het duidelijk hoe hier over gedacht wordt:

  • Ik snap het probleem.. maar weet nu niet of de oplossing praktisch is.
  • en wat er dan nog langs komt is bestemmingsverkeer dat naar Driesum-Wouterwoude moet 
  • en wie moet er klagen er staan zes woningen gemiddeld, en als je wegenbelasting betaald mag je toch wel verwachten dat je gebruik van de weg mag maken? en wie er overdag last van heeft moet werk zoeken dan is het zo opgelost.
  • Er is niet goed over nagedacht. Over de as is 3-4 km. langer. Maar de bewoners van de Miedloane hebben wel gelijk. Maar de weg afsluiten kan niet. Wie gaat dit controleren?
  • Dus die mensen van de Miedloane hebben weer lekker geklaagd?? Het is een doorgaande weg, waarom mag je daar dan niet langs?! Wat een gezeur. En hoe wordt dit gecontroleerd dan? En handhaving?

We wachten af, het heeft in ieder geval weer ieders aandacht.
Zie elders op deze site ook het filmpje en de poll.

We roepen mensen die bezwaar willen maken tegen dit voorgenomen besluit dan ook vooral op om dit te doen.

Heeft u goede ideeen? Schroom dan niet maar mail ze ons.
Dat kan naar de fractie: h.zwart@dantumadiel.frl |  a.sikma@dantumadiel.frl | j.wijbenga@dantumadiel.frl of naar info@sociaallinks.nu

Bron foto: RTV-NOF

Vorig bericht
Volgend bericht