Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Fractie van Sociaal Links
in de Gemeenteraad van Dantumadiel


Rommy Kempenaar : 1.
1.
Rommy Kempenaar
rkempenaar@dantumadiel.frl

Wethâlder fan Sociaal Links 

Portefeuilles
Ynwenner en bestjoer: financiën en belastingen
Mienskip: Cultuur
Wurk, Bedriuw en rekreaasje: Werkgelegenheid / participatiewet (NEF) | Sociale zaken / inkomensondersteuning | Economie / inkoop | Recreatie en toerisme


06 20 63 50 85
Hilda Zwart : 2.
2.
Hilda Zwart
h.zwart@dantumadiel.frl

Fraksjefoarsitter fan Sociaal Links

Portefeuilles
Vergunningenverlening | Openbare orde en veiligheid | Participatie (ondernemers, burgers en regio) | Sport | WMO en WLD / ouderenwerk en mantelzorg | Armoedebeleid | Jongerenwerk


06 52 66 59 79
Johan K. Wijbenga : 3.
3.
Johan K. Wijbenga
j.wijbenga@dantumadiel.frl

Riedslid Sociaal Links

Portefeuilles
Toezicht en handhaving | Cultuur | Werkgelegenheid en participatiewet | Sociale zaken en inkomensondersteuning | Economie en inkoop | Recreatie en toerisme | Bouwvergunningen en bouwplannen | Wonen en bouwen | Infrastructuur | Landschap en landbouw |


06 55 13 73 36
Auke Sikma : 4.
4.
Auke Sikma
a.sikma@dantumadiel.frl

Riedslid Sociaal Links

Portefeuilles
Cultuur | Jeugdwet | Onderwijs | Recreatie en toerisme | Gebouwen en monumenten | Milieu en duurzaamheid | Beheer en onderhoud wegen enz | Verkeer en vervoer | Omgevingswet


06 42 94 66 01

STEUNFRACTIE SOCIAAL LINKS

 | Mariëlle Nijland | Gerrie van der Meulen-Jansma | Heiko Plantinga 

ook belangstelling voor de STEUNFRACTIE?
Neem dan contact op met onze fractievoorzitter