Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Brandbrief Gemeentebelang

30/07/2018, 16:46

Onze coalitiepartner Gemeentebelangen Dantumadiel heeft een brandbrief gestuurd aan het college van B&W van de gemeente Dantumadiel. Wat is er aan de hand? Na de realisatie van de Centrale As is (o.a.) voor Damwâld het “Kansen in Kernen” project gestart. Dit met de bedoeling de hoofdweg door het dorp opnieuw in te richten.

Over de “Shared Space” (het gezamenlijk gebruiken van het wegvlak door alle verkeersdeelnemers) op de Haadwei is al een en ander gezegd. E.e.a. levert soms gevaarlijke verkeerssituaties op. Ook het versmallen van de Haadwei is (zeker als twee grote voertuigen elkaar willen passeren) wordt niet door iedereen gewaardeerd. Maar de (spreekwoordelijke) druppel is de herinrichting van het kruispunt Haadwei | C.Veenlandstrjitte | Thiedamawei.

Binnen het project wordt gesproken van een “carré met daarin opgenomen een middelpunt. De kruising functioneert dan als een minirotonde”. Op zich niet verkeerd, en visueel wel mooi …. maar ook praktisch? Verkeersdeelnemers weten niet dat dit een minirotonde is (sterker nog …. zonder bord is het dat ook niet ….. toch?)

Maar even zelf wezen kijken dan … er staan meerdere mensen te kijken:

”se moatte hjir bankjes delsette, kinst hjir hiel wat belibje”

”t is hielendal gjin mini-rotonde, mar ‘dielde romte” elts mei dochs sels wite hoe’t hy de bochten nimt’

“Earst moatte dy grutte skotsen der wei, der rydt eltsenien tsjinoan”

Gemeentebelangen schrijft:

Damwald maandag 30 juli 2018

Geacht College,

 In deze brief vragen wij met spoed uw aandacht voor de nieuw gerealiseerde verkeerssituatie op de Haadwei in Damwâld. De reden hiervoor is onrust die bij verkeersdeelnemers en bij ondernemers is ontstaan door de recente aanpassingen.

 In de afgelopen raadsperiode heeft de verantwoordelijk wethouder van het CDA goed werk gemaakt van de herinrichting van de Haadwei. Nu de klus bijna is geklaard wordt duidelijk dat de nieuwe Haadwei er mooi bij ligt. Dit is wat uitstraling betreft een plus voor Damwâld.  Echter, de kritiek vanuit GBD tijdens de raadsvergaderingen, over verkeerstechnische oplossingen werden door de CDA wethouder gemakkelijk weggewuifd. Onze wens was om de weg  breder te maken omdat vrachtwagens elkaar anders moeilijk kunnen passeren, het niet toestaan van fietsers op de rijbaan omdat zij dan als verkeersremmende maatregel ingezet worden met alle gevaren van dien en het ronduit slechte ontwerp van de kruising Hoofdweg – Conradi Veenlandstraat waarbij de aanlevering van de ondernemers op het bedrijventerrein “De Moaren” in gevaar komt.

 Met de voltooiing van het project Haadwei in Damwâld komen de gebreken inmiddels maar al te duidelijk naar voren. Fietsers die op hun gemakje over deHaadwei fietsen en vervolgens bijna omver worden gereden door groter gemotoriseerd verkeer. Vrachtwagens die opstoppingen veroorzaken omdat ze aan de kant moeten gaan staan om elkaar doorgang te verlenen, Vrachtverkeer wat vast komt te zitten op de kruising Haadwei – Conradi Veenlandstrjitte of vice versa. Na het aanhoren van een regen aan klachten van fietsers, inwoners van het dorp en veel ondernemers is ons de maat vol. Dit kan zo niet langer.

 Het spijt ons bijzonder maar de halsstarrige houding van de toenmalig verantwoordelijke CDA wethouder levert nu acute problemen op en gaat ons waarschijnlijk nog geld kosten ook. Dit kan zo echt niet langer

 Wij verzoeken u zeer dringend om de verkeersproblemen direct in kaart te brengen en voor de doorstroming op de kruising Haadwei – Conradi Veenlandstrjitte per direct een oplossing te maken door de hoekmarkeringen met metalen punten onmiddellijk te verwijderen.

 Graag horen we deze week nog uw eerste reactie op deze brandbrief.

 Vertrouwend op een spoedige reactie en adequate maatregelen.

 namens de fractie van Gemeentebelangen Dantumadiel.

 

Vorig bericht
Volgend bericht