Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Column: Zelfstandig Dantumadiel

28/02/2022, 14:24

DAMWALD

In discussies over de toekomst van Dantumadiel komt vaak naar voren dat er gewerkt moet worden aan vermindering van de bestuurskosten. Om financieel meer ruimte over te houden voor leuke dingen is voor sommigen een gemeentelijke herindeling de oplossing. Dantumadiel op laten gaan in de gemeente Noardeast-Fryslân. Want na een herindeling is er een burgemeester minder, 3 wethouders minder en zijn er 17 raadsleden die geen vergoeding meer hoeven. En je bespaart ook nog op dure ambtenaren zoals een gemeentesecretaris en een raadsgriffier. Het lijkt dus logisch, door Dantumadiel op te heffen kan een belangrijk deel van de bestuurskosten anders gebruikt worden. Maar -zoals zo vaak- is de werkelijkheid iets anders.

Voor inkomsten is de gemeente voor 82% afhankelijk van de Rijksoverheid. Vanuit het gemeentefonds ontvangt Dantumadiel dit jaar 39 miljoen euro. Daarnaast zijn er belastinginkomsten OZB van 4,2 miljoen, voor 3,7 miljoen aan heffingen voor afval en riool en 0,7 miljoen aan leges. Totaal bijna 48 miljoen euro aan inkomsten. Een aantal basisbedragen vanuit het gemeentefonds zijn specifiek bedoeld om een gemeentebestuur te vormen en komen bij een herindeling te vervallen. De belangrijkste post is het zo genaamde ‘vast bedrag’ groot
€ 520.000,-. Daarnaast een post van € 75.000 ter ondersteuning van de vergoeding aan onze raadsleden. En in de uitkering Sociaal Domein (jeugdzorg – WMO en participatie) zitten een aantal schaalvoordelen (voor totaal circa € 155.000,-) die bij een herindeling niet meer mee tellen. Bij een eventuele herindeling blijft er dus structureel een bedrag van € 750.000,- bij de minister van financiën in Den Haag op de plank liggen. En dat is precies het bedrag dat we dachten te bezuinigen met het wegsturen van 17 raadsleden, 3 wethouders en een burgemeester.

Zou Dantumadiel opgaan in de gemeente Noardeast-Fryslân dan ontstaat er een gemeente met ruim 64.000 inwoners. In dat geval gaat de gemeente Noardeast-Fryslân naar een hogere inwonerklasse en gaan de bestuurskosten structureel vors omhoog zonder dat er extra inkomsten tegenover staan. De omvang van de gemeenteraad gaat van 29 naar 33 zetels en de vergoeding voor de raadsleden gaat met € 230, – per maand omhoog. De meerkosten zijn € 166.000,- per jaar. De salaris- en pensioenkosten van de wethouders gaan met € 800,- per maand omhoog en de burgemeester wordt € 1000,- per maand duurder. Het college van B&W van NEF wordt dan € 60.000,- per jaar duurder. Daarnaast is het is een ongeschreven regel dat ook het salaris van beleidsambtenaren van de gemeente in de zelfde trant mee omhoog gaan. De totale jaarlijkse meerkosten voor de dan ontstane gemeente lopen daarmee op tot meer dan € 400.000,-. En dan is de signalerende functie van 17 raadsleden, 3 wethouders en een burgemeester in Dantumadiel nog niet eens in dit verheel meegenomen.
Voor het overgrote deel zullen ambtenaren deze belangrijke taak moeten uitvoeren.

Het is duidelijk, herindeling levert geen extra geld op voor leuke plannen. Integendeel, de bestuurskosten lopen fors op. De organisatie- en frictiekosten van een eventuele herindeling worden wel door het rijk betaald (wet Arhi) maar structureel blijven grote bedragen in Den Haag liggen. De enigen die behoorlijk profiteren van een herindeling zijn B&W van Noardeast-Fryslân met een stevige loonsverhoging van 10%. Alle politieke partijen in Dantumadiel zouden dit niet moeten willen. Zelfs de gemeente Noardeast-Fryslân zou niet opnieuw een herindeling moeten willen. Het zou opnieuw weer een enorme aanslag op het vrij besteedbare deel van de jaarlijkse inkomsten zijn. En dat kun je de gemeenschap echt niet meer aandoen.
Mijn dringend advies is om deze keer zeker te gaan stemmen en dan ook nog op een partij die voor behoud van de gemeente Dantumadiel is.

Meent Wiersma – Driezum
oud-raadslid Dantumadiel

Vorig bericht
Volgend bericht