Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Convenant Bij-Vriendelijk Handelen

11/03/2018, 12:19

Sociaal Links sluit zich aan bij het Convenant Bij-Vriendelijk Handelen.

We weten het al jaren, en ondervinden het aan-den-lijve: het gaat niet goed met de bij.
Sociaal Links hecht grote waarde aan het terugdringen van vergiften door particulier en bedrijven (alsook door de gemeente) en aan het vergroten van de biodiversiteit.
Door duurzamer groenbeheer, aanpassing van het maaibeleid en het geven van informatie aan particulieren en bedrijven hoopt Sociaal Links in de komende raadsperiode
een groenere gemeente te bewerkstelligen.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Sociaal Links zich aansluit bij het Convenant Bij-Vriendelijk Handelen.
Zie ook: https://bijenlint.nl/

In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 heeft de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte. In West Nederland zijn de sterftecijfers het hoogst.

De aangesloten partijen van dit convenant zijn ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.

Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten.

Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen (groepsnaam= Neonicotinoiden). Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Deze alarmerende feiten zijn de reden voor de partijen van dit convenant om af te spreken en schriftelijk vast te leggen in dit convenant dat ze:

  • bij-vriendelijk te zullen handelen
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen
  • mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen
Vorig bericht
Volgend bericht