Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Door de bomen … Deel 4

10/04/2024, 17:11

Lauwersregeling

Om de mensen met een laag inkomen de gelegenheid te geven eens iets extra’s te (kunnen) doen is de Lauwersregeling in het leven geroepen.

Voor WIE is de Lauwersregeling

De Lauwersregeling is voor mensen met een inkomen van (max) 110% van de bijstandsnorm (excl.vakantiegeld).
Per 1-1-24 is dat € 1415,49 (paar), € 990,84 (alleenstaande ouders) of € 707,75 (alleenstaande) per maand.

De voorwaarden die de gemeente (Dantumadiel) stelt zijn de volgende:

  • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Voor deze regeling gebruikt de gemeente een inkomen en een bijstandsnorm zonder vakantiegeld.
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensvrijlating die voor de Participatiewet geldt.
  • U gebruikt de toeslag om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.
  • Om voor het lopende jaar in aanmerking te komen voor een toeslag, dient u de aanvraag voor 30 november in.

Let op: Betalingsbewijzen (zoals bonnetjes en facturen) moet u bewaren tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Wij kunnen u namelijk vragen hoe u de tegemoetkoming heeft besteed. Dit doen wij steekproefsgewijs. Als blijkt dat u de tegemoetkoming onterecht heeft ontvangen, kunnen wij dit terugvorderen op grond van de Beleidsregels Lauwersregeling.

WAT is de Lauwersregeling

Met deze regeling kunt u bijvoorbeeld betalen:

  • Een abonnement van een sport-of toneelvereniging of bibliotheek
  • Bijkomende schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
  • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
  • Muzieklessen
  • Museumbezoek

De hoogte van de Lauwersregeling voor 2024 is:
Voor kinderen tot 4 jaar: €  141,00
Voor personen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd: € 141,00
Voor personen ouder dan de AOW-leeftijd: €269,00

Meer info vindt u hier

Aanvragen doet u hier (inloggen met DigID) 

Vorig bericht
Volgend bericht