Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Energie-armoede | UPDATE 2

13/09/2022, 10:04

Sociaal Links vraagt aandacht voor energieproblemen

De fractie van Sociaal Links vestigt in de komende raadsvergadering aandacht op energieproblemen van minima en studenten.
De fractie van Sociaal Links gaat diverse vragen stellen aan het College van BenW van de gemeente Dantumadiel.
Door de stijgende energieprijzen dreigen veel mensen in de financiele problemen te komen.
Sociaal links heeft daarom een voorstel gedaan om een witgoedregeling in te stellen.
Met deze regeling kunnen de minima een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van energiezuinige koelkasten of wasmachines krijgen.

Ook stelt de fractie vragen over het toekennen van de energietoeslag aan studenten.
Die werden van deze toeslag uitgesloten, maar door een uitspraak van de Rechtbank hebben studenten nu wél recht op deze energietoeslag.
Sociaal Links roept daarom het College op om de afgewezen aanvragen van studenten alsnog toe te wijzen.

De uitbetaling van de energietoeslag leidt voor bepaalde groepen ook tot problemen.
Het blijkt dat sommige gemeentes deze toeslag bij het inkomen of het spaargeld optellen waardoor men minder of geen kwijtschelding (van gemeentelijke lasten) zou kunnen krijgen.
De fractie van Sociaal Links vindt dit absoluut onaanvaardbaar en vraagt het College om te voorkomen dat zoiets in Dantumadiel gebeurt.

UPDATE 1: Zo willen we graag in het nieuws komen:

UPDATE 2: We hebben het dus wel op de agenda gezet

Vorig bericht
Volgend bericht