Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Erfpacht in Dantumadiel | UPDATE 1

17/04/2023, 10:34

Op 27 september 2022 heeft de fractie van Sociaal Links, samen met het CDA en de FNP een motie (Vreemd) ingediend met de volgende inhoud:
De fracties verzoeken het college om:
1. Bij de verdere planvorming inzake plan ‘De Bosk – Fase II’ te Feanwâlden expliciet voor ‘eigen’* starters en senioren woonmogelijkheden, dus kavels, te creëren op korte termijn.
Lytse hûskes en ook een erfpachtregeling zijn nadrukkelijk onderdeel van deze verdere uitwerking voor de genoemde doelgroepen;

2. Bij toekomstige planontwikkeling – gemeentebreed – expliciet aandacht te schenken aan de doelgroepen starters en senioren en daarvoor in plannen op herkenbare wijze ruimte te maken.

En wat schetst onze verbazing (in een gesprek met de portefeuillehouder): het verzoek voor een erfpachtregeling geldt voor ALLE (door de gemeente uit te geven) kavel.
Een bouwkavel kan dus -naar keuze- worden gekocht van de gemeente of in erfpacht worden verkregen.
Lees alles over erpacht
Een uitgelezen kans -denken we zo- voor ieder die op de kosten van de bouwkavel wil besparen.

UPDATE 1:
Na het zomerreces gaat de fractie van Sociaal Links opnieuw aandringen op regelgeving omtrent erfpacht (hoogte van de erfpacht-canon, afkoopmogelijkheden e.d.) en het bekendmaken hiervan (veel mensen weten nog niet dat erfpacht tot de mogelijkheden behoort in Dantumadiel.
Een rekenvoorbeeld:
In Broeksterwâld kost een kavel bouwgrond nu rond de € 125,00 per m2 (ex.BTW), een kavel van 675 m2 komt dan (incl.BTW) op € 91.590,95
Vuistregel voor de erfpachtcanon is dat je per jaar 5% van de grondwaarde* betaalt. Maar als je per maand betaalt, deel je de 5% van de grondwaarde dus door twaalf maanden.
Overigens kun je de erfpachtcanon aftrekken van je belastbaar inkomen.
Voor het genoemde voorbeeld (grondwaarde € 91.590,95) komt de erfpachtcanon op € 4579,55 per jaar, dat is € 381,63 per maand.

Vorig bericht
Volgend bericht