Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Feanwâlden Foarút 2

31/01/2022, 20:27

Vanavond was er een digitale informatie-avond over Feanwâlden.
U heeft deze gemist? Via deze link is de opname alsnog te bekijken.

In de live-uitzending op het YouTube kanaal van de gemeente Dantumadiel werd gesproken met:
Gerben Wiersma, wethouder
Willem Wouda, bestuurder ROOBOL (Openbaar Onderwijs)
Doutzen Dijkstra, voorzitter Dorpsbelang
Jos Wortelboer, adviseur Huisvesting Gemeente Dantunadiel
Marcel Niemeijer, begeleider aanbesteding BVP

Er werd gesproken over de plannen voor Feanwâlden.
Een nieuwe onderwijsvoorziening voor OBS Teun de Vries en CBS De Frissel moet er komen.
Ook een nieuwe gymzaal is nodig. Voor beide trajecten is reeds geld gereserveerd.
Maar er is meer nodig in Feanwâlden: sportvoorzieningen? een Multi Functioneel Centrum?
Een Jeugdhonk?

De gemeente zegt: Een school is een belangrijke voorziening in een dorp. Maar de nieuwbouw biedt mogelijk ook kansen voor andere functies. Alle opties staan nog open. Daarom is dit een goed moment om gezamenlijk te kijken naar wat Feanwâlden nog meer nodig heeft. Op korte- en lange termijn. We horen graag wat uw ideeën en wensen voor Feanwâlden zijn. Denk hierbij aan de thema’s leren, ontmoeten, sporten, recreëren, en de inrichting van uw dorp.

Inwoners van Feanwâlden werden (en worden) uitgenodigd om mee te denken en om vragen te stellen.
Dat meedenken kan de hele maand februari nog.
De gemeente stelt er prijs op dat de inwoners van Feanwâlden zelf met tips en ideeën komen.

Dat kan natuurlijk digitaal:
een mailtje naar feanwalden@dantumadiel.frl
een formulier downloaden op www.dantumadiel.frl/feanwalden

maar ook bij PLUS Visser op de Koemarkt in Feanwâlden liggen formulieren,
en staat een ideeënbus.

Ynwenners fan Feanwâlden: Lit jim hearre ……

Vorig bericht
Volgend bericht