Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Het Frosk-terrein

21/11/2023, 12:38

Vandaag doet de gemeente Dantumadiel een persbericht uitgaan over de invulling van het terrein van voormalig zwembad De Frost (en naastliggend parkeerterrein). Gisteravond zijn de omwonenden bijgepraat. Natuurlijk was Sociaal Links daarbij.
Eindelijk gaat er iets gebeuren met de genoemde locatie. In de voorlichting sprak Dhr.Douwe Keegstra (als projectleider) over 25-31 sociale koopwoningen. Vanzelfsprekend is Sociaal Links daar blij mee. De mensen met een smalle beurs hebben -ook in onze gemeente- niet heel veel kans op het verkrijgen van een (eigen) woning. De locatie wordt (in zijn geheel of een gedeelte ervan) aangeboden aan ontwikkelaars en (lokale) bedrijven. Zij kunnen dan een plan indienen voor het bouwen van woningen. Volgens de gemeente is het bouwen van “rug-aan-rug” woningen (met de achterkanten aan elkaar, dus zonder achtertuin) een goede optie om goedkoop te kunnen bouwen.
De aanwezigen waren daar niet onverdeeld enthousiast over.
Ook Sociaal Links ziet graag een creatiever oplossing, en heeft daarom het volgende persbericht laten uitgaan:

Sociaal Links pleit voor “Lytse Hûskes” op Frosk-terrein

Nu er dan eindelijk beweging zit in de bouwplannen op het Frosk-terrein in de Westereen roept Sociaal Links ontwikkelaars en (lokale) bedrijven op te komen met plannen voor een aantal Lytse Hûskes (Tiny Houses). De gemeente Dantumadiel wil het Frosk-terrein (en het naastgelegen parkeerterrein) bestemmen voor 25-31 sociale koopwoningen. Koopwoningen dus, voor mensen met een kleine beurs.
Sociaal Links juicht deze gedachte van harte toe en denkt dat een aantal “Lytse Hûskes” in deze behoefte kan voorzien. Betaalbare “Hûskes” voor één- of tweepersoons huishoudens.
Als bovendien aardgasvrij, energiezuinig (of energiecentraal) en circulair gebouwd zou kunnen worden, met aandacht voor groen en water zou het helemaal perfect zijn.

Sociaal Links  vindt de door de gemeente voorgestelde ontwikkeling  met geschakelde rug-aan-rug woningen weinig creatief en niet erg ambitieus.
Sociaal Links roept daarom op om oplossingen aan te dragen die getuigen van meer durf en creativiteit.

Bron: https://www.funda.nl/koop/dalem/huis-42087166-tiny-houses-dalemse-zeiving/

Dit is het persbericht van de gemeente:

Betaalbare woningen op terrein De Frosk De Westereen

DE WESTEREEN – Op het terrein van het gesloopte zwembad De Frosk en het bijgelegen parkeerterrein komen woningen voor starters en senioren. Maandagavond werd de buurt bijgepraat over het plan.

In het plan zijn 25 tot 31 bouwkavels mogelijk. Het gaat om koopwoningen die vooral voor starters zijn bedoeld. En een aantal seniorenwoningen. 

In het plan is uitgegaan van rug-aan-rug woningen 
Een rug-aan-rug-woning is een woning waarbij de achtergevel wordt gedeeld met een andere woning. Wethouder Gerben Wiersma: “In soad starters kinne in tradisjonele wenning net betelje. Troch de wenningen op dizze wize te bouwen, gean je effisjint om mei de romte.” Nieuw is het idee niet. “It bart al op ferskate plakken yn Nederlân, mei sukses. Boubedriuwen sette dit type wenten faak skerp yn ‘e merk. It is in moaie oplossing as je in betelbere, enerzjysunige wenning sykje. Hjirneist is yn it plan plak foar senioarewenten fan in oar wenningtype.”

Gemeente verwacht veel belangstelling

“Wy hawwe yn de simmer in jûn foar starters organisearre. De opkomst wie grut. In soad jongeren joegen oan op syk te wêzen nei in betelbere wenning. Dêrneist is der ek fraach nei mear keapwenningen foar senioaren. Beide groepen wurde yn dit plan betsjinne.”

De verkoop start op z’n vroegst in het derde kwartaal 2024

In de loop van 2024 start de inschrijvingsprocedure voor het woningbouwproject. De bouwbedrijven kunnen dan een voorstel doen bij de gemeente Dantumadiel, als zij de woningen willen bouwen. Als bekend is welke partijen hier de woningen gaan bouwen, zijn er nog een aantal weken nodig om de bouwplannen verder uit te werken. 

Vorig bericht
Volgend bericht