Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Kleine windmolens

14/10/2020, 12:08

Van de provincie mogen boeren in Friesland  met windmolens (ashoogte van max. 15 meter) energie terugleveren aan het net.
De provincie heeft de verordening Romte op dit punt aangepast.
De provincie wijzigt de verordening naar aanleiding van gesprekken met de agrarische sector, waaronder LTO Noord.
De organisatie vroeg om de koppeling tussen het op te stellen vermogen en het eigen verbruik te versoepelen om de combinatie van zon en wind mogelijk te maken.
Windmolens moeten nog wel steeds voor eigen gebruik zijn, maar volgens de provincie is het ‘niet erg als in bepaalde periodes energie wordt teruggeleverd aan het net’.

In de regel volgt de gemeente Dantumadiel de provincie in haar regels en aanbevelingen.
Plaatsing van dergelijke kleine windmolens zou dus ook in Dantumadiel mogelijk moeten zijn.

Voorafgaand aan de volgende raadsvergadering (begin november) willen we de wethouder (Wiersma) vragen of er al verzoeken tot het plaatsen van zo’n kleine windmolen bij de gemeente zijn binnengekomen.
Als dat zo is (volgens ons is er minstens één aanvraag), hoe gaat de gemeente dan om hiermee? Is de gemeente bereid bestemmingsplannen te wijzigen om ruimte te geven aan deze verzoeken?

Dat willen we graag weten. Wellicht gooien we er ook nog een motie achteraan om het college te stimuleren hier echt werk van de maken.

Reageren? Stuur een mailtje of meld je aan voor het wekelijkse spreekuur van Sociaal Links

Vorig bericht
Volgend bericht