Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Ruimhartiger Kwijtschelding

26/03/2019, 21:59

Sociaal Links tevreden over kwijtscheldingsmogelijkheden.

Raadslid Johan Wijbenga van Sociaal Links is tevreden over de verrruimde kwijtscheldingsmogelijkjheden voor de kwetsbare groepen. Afgelopen dinsdag was de maandelijkse Raadsvergadering van de Gemeente Dantumadiel.

Het College had de ‘Verordening voor de Kwijtschelding’ van gemeentelijke lasten ingebracht.  Deze verordening is nu door de Raad aangenomen.

Dit betekent dat de normen voor het kwijtschelden van die gemeentelijke belastingen met name voor AOWers ietsje is verruimd. Voor deze groep ouderen wordt het dus mogelijk om sneller voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Sociaal Links had in een motie in november vorig jaar al verzocht om deze verruiming.

Nu wordt dat dus in de praktijk gebracht.

Johan was blij met dit resultaat: “hjir dogge we it dus foar !”, zo was zijn reactie.  Hij roept AOWers dan ook op om van deze mogelijkheid gebruik te maken en een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen.

Vorig bericht
Volgend bericht