Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Meepraten ?

17/08/2021, 11:13

Beste leden en sympathisanten van Sociaal Links

Zoals  u/je wellicht weet wordt er achter de schermen al weer heel hard gewerkt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Op 8 september is er gelegenheid om mee te denken over ons verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen 2022  – 2026
Het is altijd goed om samen te bespreken hoe dit programma er uit moet komen te zien en wat de nieuwe speerpunten moeten worden.
Samen discussiëren over zaken die we belangrijk vinden en willen aanpakken voor de komende jaren.

Het programma waar we de afgelopen jaren mee hebben gewerkt staat hier

U/je bent dan van harte welkom om 19.30 uur in Old Dutch in de Westereen.
NB de uitnodiging geldt voor zowel leden van Sociaal Links, alsook belangstellenden

Bekijk de uitnodiging HIER

Uiteraard willen we elk lid van Sociaal Links, de kans geven zich verkiesbaar te stellen voor deze verkiezingen.
Ook is het mogelijk iemand voor te stellen voor op de kieslijst.
Mocht u/je zich geroepen voelen om het gedachtegoed van Sociaal Links te willen ondersteunen middels deelname
op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, dan horen wij dat heel graag van u.

Voor vragen of aanmelden (voor de kieslijst) kunt u terecht bij:
Remy Teunissen, voorzitter kandidaatstellingscommissie.
r.teunissen@knid.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sociaal Links

Vorig bericht
Volgend bericht