Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

De aarde is ook van ons | UPDATE 1

21/10/2021, 11:42

Vandaag in Trouw: het burger-initiatief om het gebruik van Landbouwgif te verminderen.
“Gewasbeschermingsmiddelen die in de natuur terechtkomen, schaden de biodiversiteit en dat mag niet volgens de wet.”
Dat is, simpel samengevat, het argument waarmee het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten de provincies vraagt het gebruik
van veertien chemische stoffen niet langer toe te staan.

Op de site van Meten=Weten lezen we:

Missie van Meten=Weten
Onze missie: het drastisch verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het bevorderen van een gifvrije leefomgeving voor mensen, natuur en dieren.
Wij richten ons niet tegen boeren maar op een falende overheid  die haar inwoners en natuur beter moet beschermen.

Wat wij willen
Zo snel mogelijk robuuste spuitvrije zones
De vereniging Meten=Weten maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in onze gemeente Westerveld gebruikt wordt door het groeiende areaal sierteelt. Wij willen op de korte termijn vanuit het voorzorgsprincipe wettelijke vastgestelde robuuste spuitvrije zones rond woningen, biologische bedrijven, campings en  natuurgebieden en een verbod in grondwaterbeschermingsgebieden om mens, dier, natuur, bodem en water te beschermen en biodiversiteit te herstellen. Wij zijn van mening dat onafhankelijke wetenschappers de politiek moeten ondersteunen in het formuleren hoe groot die robuuste zones moeten zijn om de veiligheid van omwonenden en onze natuurlijke omgeving te garanderen.
Lees hier onze brief naar gemeentelijke en provinciale politici.

Stop op groei areaal intensieve sierteelt
We willen dat de intensieve industriële landbouw van onze historische essen en archeologische hotspots verdwijnt en dat de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor de intensieve sierteelt niet verder mag groeien.

Radicaal minder gebruik van bestrijdingsmiddelen
Wij willen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk drastisch verminderd wordt.
Door het nemen en onderzoeken van grond-, water- en gewasmonsters wil Meten=Weten aantonen dat in onze (moes)tuinen, natuurgebieden en openbare ruimtes veel bestrijdingsmiddelen voorkomen.

Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek  toont aan dat deze middelen:

  • een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid van omwonenden, in het bijzonder van kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge  en ongeboren kinderen.

  • een van de oorzaken zijn van de dramatische afname van insecten en vogels

  • een van de oorzaken zijn van de achteruitgang van biodiversiteit

  • samen met meststoffen en geneesmiddelen ons grond- en oppervlakte water vervuilen.

Bewustwording stimuleren
Wij willen een bewustwordingsproces stimuleren in de publieke opinie over de effecten van bestrijdingsmiddelen op humane gezondheid, insecten, vogels en biodiversiteit. Dit willen wij doen door het geven van informatie, voorlichtingsavonden, opiniërende artikelen en andere acties.

Beïnvloeding politieke besluitvorming
We willen het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de politieke agenda’s van gemeente, provincie en rijk krijgen, om zo het politieke debat en – besluitvorming  te beïnvloeden.

Sociaal Links besteedt hier ruimschoots aandacht aan in het nieuwe (concept) verkiezingsprogramma

UPDATE 1: Gisteren in Provinciale Staten besloten

Vorig bericht
Volgend bericht