Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Nacht van de Nacht | update 2

04/09/2019, 14:24

Sociaal Links vraagt aandacht voor de “Nacht van de Nacht” op 26 oktober a.s.

Op 26 oktober 2019 wordt de Nacht van de Nacht voor de 15e keer georganiseerd. Dit jaar staan de gemeenten centraal in de campagne. In (aanloop naar) de Nacht van de Nacht roepen de Natuur en Milieufederaties gemeenten en bedrijven op om verlichting en aanlichting te doven en om dat de rest van het jaar ook vaker te doen. Dit om energie (en geld) te besparen en CO2 uitstoot te verminderen. Maar ook om lichthinder tegen te gaan. Afgelopen jaar doofden 178 gemeenten en bedrijven de lichten. Afgelopen maanden hebben studenten van de Hogeschool Utrecht een aantal koplopergemeenten geïnterviewd en een lijst met aanbevelingen gemaakt voor alle Nederlandse gemeenten. Deze aanbevelingen zijn ook gepubliceerd op de website van VNG. Meld uw gemeente aan op de website van de Nacht van de Nacht en neem de onderstaande aanbevelingen eens door!

UPDATE 1: Wilt u mee op een spannende excursie deze nacht? Kom dan op 26 oktober om 19:30 naar de Schierstins in Feanwâlden.
Meer info op: www.schierstins.nl

UPDATE 2: De fractie van Sociaal Links heeft in de raadsvergadering van 25 september aandacht hiervoor gevraagd:

De fraksje fan Sociaal Links freget oandacht foar de “Nacht fan de Nacht” dy’t op 26 oktober oansteande foar de 15e kear organisearre wurdt. Dit jier stiet de gemeente sintraal yn de kampanje. Yn it ramt fan de “Nacht fan de Nacht” ropt net alline ús fraksje gemeente, bedriuwen en boargers op fer- en oanljochting wer mooglik te doovjen, mar wurdt dizze oprop ek stipe toch in ferskaat oan Natuer- en Miljeu- organisaasjes en troch de VNG.

Ofrûne jier hawwe 178 gemeentes en bedriuwen meidien oan de “Nacht fan de Nacht”
Net allinne wurdt op dizze wize omtinken jûn oan ljochtfersmoarging, ljochthinder, energy- ferspilling en CO2-utstiet, mar ek foar oerstallige (en wat ús gemeente oanbelanget noch lang net oeral energy-súnige) ferljochting op strjitten en diken.

De fraksje fan Soclaal Links freget it kolleezje dan ek oft sy neitinke wol in bydrage te leverjen oan dizze “Nacht fan de Nacht”
Dat kin bygelyks troch it jaan fan ynfoarmaasje by de “Gemeentelijke Mededelingen” yn de lokale media, bedriuwen op te roppen harren ferljochting oan te passen, en ris nei te tinken of it mooglik is de strjitte-ferljochting yn de gemeente op plakken wer’t dat kin en ferantwurde is, út te dwaan.

Us konkrete fragen oan it kolleezje binne:

  1. Stipet ús kolleezje it initiatyf fan “de Nacht fan de Nacht”
    ANTWOORD COLLEGE: Ja, het college ondersteunt dit initiatief
  2. Sjocht it kolleezje mooglikheden hjir in aktive bydrage oan te leverjen, bygelyks troch:- omtinkjen te freegjen oan boargers en bedriuwen foar de Nacht fan de Nacht yn de “Gemeentelijke Mededelingen” yn de lokale media
    – sels in bydrage te leverjen troch it kritysk besjen of ferljochting op strjitte en yn of by gemeentlike panden op ferantwurde wize foar ien nacht dove wurde kin?
    ANTWOORD COLLEGE: Het college zal bezien welke mogelijkheden er zijn sommige gemeentelijke verlichting te doven deze nacht, en bovendien de afdeling communicatie een bericht laten opstellen om te plaatsen in de Gemeentelijke Mededelingen.

De fractie van Sociaal Links geeft het college de volgende adviezen mee:

Adviezen Openbare Verlichting – verlichting kiezen
1. Stap over op dimbare led.
2. Dim de verlichting tijdens uren dat dit mogelijk is, (weinig verkeer, nacht) of zet het tijdens bepaalde uren uit.
3. Gebruik een instelbaar dimprotocol voor het dimmen van de ledverlichting op rustige momenten.
4. Door nieuwe intelligente systemen te gebruiken kun je lichten laten aangaan als er verkeer is en automatisch laten doven als er geen verkeer is.
5. Dim verlichting op ontsluitingswegen direct na de spits tot vroeg in de ochtend.
6. Dim verlichting in woonwijken vanaf de late avond, bijvoorbeeld tussen 23:00 en 06:00. Er kan gekozen worden om niet te dimmen in wijken met problemen qua sociale veiligheid.
7. Leg in een onderhoudsplan vast welk deel van de gemeente in welke periode overgaat op dimbare (warme) led verlichting. Trek daar ieder jaar een bepaald bedrag voor uit.
8. Gebruik geld dat je bespaart voor het stapsgewijs overgaan op betere armaturen en ledverlichting voor investeringen in nog duurzamere openbare verlichting.
9. Koop samen met buuroverheden in: dat levert niet alleen een prijsvoordeel op, maar ook kennisdeling en inspiratie.
10. Doe mee aan de monitoring voor het energieakkoord, zodat je weet hoe je scoort en hoeveel je kunt verbeteren.

11. Verlicht gebieden buiten de bebouwde kom alleen op kruispunten of op andere gevaarlijke plekken. Probeer te voorkomen dat verlichting nodig is door het verloop van de weg te markeren met reflecterende materialen langs, in en op het wegdek.
12. Houd groengebieden buiten én binnen de bebouwde kom zo veel mogelijk donker. Plaats langs de randen van de bebouwde kom vlakke armaturen die naar beneden schijnen en geen landschapsvervuiling veroorzaken.
13. Als je verlicht, plaats niet meer dan nodig (bekijk de huidige situatie en welke verbetering er daadwerkelijk nodig is en wat de bijdrage van verlichting daarin is).
14. Maak een lichtscan van de gemeente vanuit de lucht en selecteer de meest verlichte gebieden. Pak deze als eerste aan. De gemeente Deventer en provincie Friesland hebben een dergelijke lichtscan gemaakt waarbij de focus lag op de lichtuitstraling naar boven. Ook is het mogelijk met observaties vanaf de grond, waar meer naar de horizontale lichtuitstraling, landschapsvervuiling en lichthinder wordt gekeken.

Adviezen Aanlichting
15. Schakel aanlichting van gebouwen, bestemd voor decoratie of promotie,’s nachts na bijvoorbeeld 00.00 uur standaard uit (doof in de weekenden de aanlichting wanneer de horeca sluit).
16. Vervang de bestaande verlichting van monumenten en andere bezienswaardigheden door energiezuinige ledverlichting. Probeer zo veel mogelijk van binnenuit te verlichten.  Voorkom verlichting die omhoog schijnt of verstrooit.

Adviezen overige lichtbronnen
17. Roep als gemeente (zoals bijvoorbeeld Amsterdam deed) alle bedrijven op om mee te doen met de Nacht van de Nacht en roep hen op om de reclameverlichting en aanlichting structureel te doven tussen 0.00 en 7 uur s’morgens.
18. Volgens de activiteitenregeling Milieubeheer hebben bedrijven met een hoger energieverbruik een wettelijke energie besparingsplicht. In december 2015 is er een erkende maatregel toegevoegd die bepaalt dat reclameverlichting en buitenverlichting minimaal 6 uur per nacht uitgeschakeld dient te worden.
19. Gerichte verlichting voor veiligheid kan aanblijven maar is pas zinvol in combinatie met bewaking vanuit de buurt, camera en/of professionele beveiliging.
20. Spreek als gemeente de eigenaren van inefficiënt verlichte bedrijventerreinen en sportvelden aan. Deze kan je prima verlichten met (dimbare) led.
21. Start samen met de Milieufederatie in uw provincie een project om lichthinder aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld de Ster van de nacht prijs in Noord Holland. Of het project “wij maken het donker” in de Provincie Drenthe. Hier kunnen burgers lichthinder melden. In 5 van de tien gevallen werd de lichthinder ook daadwerkelijk opgelost.
22. Geef geen vergunning voor gebruik van overdadige schreeuwerige verlichting die veel lichthinder kan veroorzaken zoals skybeamers en digitale tv schermen als reclameverlichting.
23. Doe mee aan de Nacht van de Nacht en meld je aan via www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij

Lees alle  aanbevelingen duurzaam verlichten gemeenten hier.

Ook U kunt natuurlijk meedoen met deze Nacht van de Nacht. Ga voor tips en ideeën naar de website

Hou dit bericht in de gaten, we zullen het regelmatig updaten.

NB: de prachtige foto boven het artikel is van Johan van der Wielen
Kijk voor meer mooie foto’s en info van Johan van der Wielen op https://www.johanvanderwielen.nl/

Vorig bericht
Volgend bericht