Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Palmares 2018-2022

18/01/2022, 15:53

Oftewel: wat heeft de fractie van Sociaal Links de afgelopen 4 jaar nu  eigenlijk gedaan?
Zelfstandig, met -een deel van- de coalitie- of met één of meerdere oppositie-partijen.
Zoals u kunt zien is het een behoorlijke lijst.
Daar zijn we dan ook trots op!

Toelichting:
M=motie | A=amendement | SV=schriftelijke vragen | MV=mondelinge vragen |
IV=initiatiefvoorastel | FiA=Fractie in Actie | WB=werkbezoek

2018

 • SV: verlichting fietspad De Westereen (is gerealiseerd)
 • MV: voor de TIP in Schierstins (wordt in Regiodeal meegenomen)
 • M: aansluiten bij statiegeld alliantie (aangenomen)
 • M: onderzoek kwijtscheldingsnorm 110% AOW (aangenomen)
 • M: Strengere controles REC Harlingen (aangenomen)
 • M: Ecologisch maai-en plantbeleid (opnemen in programma’s)
 • FiA: Meegedaan aan NL doet in Feanwalden (Talma en voetbal)

2019

 • FiA: aanbieden regenboog vlag aan burgemeester
 • SV: pinnen milieu straat
 • SV: naam noemen door KCC
 • IV: rekenkamer (Remy in samenwerking met Teun)
 • M: verkiezingsborden (aangenomen)
 • SV: bezwaartermijn vergunningen
 • M: aanpassing APV ivm ballonnen oplaten (unaniem aangenomen )
 • M: Pin-cash betaling milieu straat (met VVD, aangenomen)
 • M: brede dorpsvisie Feanwalden (aangenomen)
 • M: Waterstof (aangenomen)
 • M: Geld van de meedoenpas naar “It is oan Jo” (aangenomen)
 • M: Nacht van de nacht (aangenomen)
 • A: aanpassing verkoop onroerend goed (aangenomen)
 • SV: over openbare verlichting 
 • SV: invalide parkeerplaats Rinsumageast/Damwald
 • SV: reclame mast
 • FiA: Schoonmaak acties (Skjin Wetter | zelf prikken en ook vanuit de gemeente)
 • FiA: vrijwillig inzamelen kerstbomen Damwald
 • FiA: Nationale Zaaidag 2019 uitdelen bloemzaad
 • WB: It Bolwurk Dokkum
 • FiA: meegedaan aan NL-Doet in diverse dorpen
 • FiA: Voedselbank actie

2020 

 • M: Bij- en vlindervriendelijk Dantumadiel (aangenomen)
 • M: APV reclame beleid (aangenomen)
 • A: APV (openingstijden horeca ruimer) (met CDA aangenomen)
 • SV: peuterspeelplaatsen, nieuwe eisen
 • M: bestrijding invasieve planten-exoten (aangenomen)
 • M: rubbergranulaat op sportvelden (aangenomen
 • MV: kleine windmolens op boerenerven
 • SV: procedure de Hoek
 • M: zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond (aangenomen, met CDA, FNP)
 • FiA: Spreekuur ingesteld (voorafgaande aan de fractie)
 • WB: Birwa Damwâld, Wijbenga Stand- en tentoonstellingsbouw, Café de Stapper De Westereen, Schierstins. Feanwâlden, Herberg het Rechthuis Rinsumageast.
 • FiA: Happystones-verf gedoneerd aan verzorgingshuis De Westereen
 • FiA: Actie Pepernoot onder de aandacht gebracht
 • FiA: Stichting Leergeld onder de aandacht gebracht 
 • FiA: Nationale Zaaidag 2020 uitdelen: bloemzaad en plantjes
 • WB: Streekboeren-distributie-centrum en kookstudio: Lekker Sûn Damwâld
 • FiA: Perenboom actie De Westereen
 • FiA: Voedselbank actie
 • MV: Onderzoek(bij aanbieders) en vragen Lytse Hûskes en erfpacht
 • MV: meegedaan aan actie Skjin Wetter

2021

 • M: bijstandvrije gift van € 600 naar € 1200 (aangenomen , met FNP)
 • A: zonneweides (met CDA, FNP, VVD)
 • M: reclamemast (n.a.v. eerdere vragen)
 • A: beheerplan (gebouwen, wegen, verlichting)
 • SV: komst RVN in Feanwâlden
 • MV: reclamebeleid
 • SV: kappen bomen op “de Hoek” Feanwâlden
 • SV: participatie wet
 • M: proces evaluatie centrum regeling (aangenomen)
 • A: evaluatie centrum regeling
 • SV: vergunning verlening de Hoek
 • M: welzijnsoverbrugging (ingetrokken, was al door wethouder in voorzien)
 • A: visie toekomst
 • MV: brede dorpsvisie Feanwalden
 • SV: behoud coulissen landschap
 • MV: aandacht voor “Nacht van de nacht”
 • FiA en WB: doorlopend bezig met  lytse huskes
 • FiA: Spelletjes aan verzorgingshuis Feanwalden gegeven
 • FiA: Dieren Sanjes Zoo geadopteerd en kleurplaten wedstrijd uitgeschreven
 • FiA: met zaad en plantjes en gepoogd de entree van de Westereen van bloemen te voorzien
 • FiA: Voedselbank actie
 • WB: De Ferbining Feanwâlden (fractievergadering)
 • WB: Zorgboerderij De Leidraad de Falom
 • MV: huisvesting Gleonkoppen Feanwâlden
 • SV: verdwijnen Buslijn 62 De Westereen
 • SV: handhaving pizzeria De Westereen
 • MV: eigen kracht centrale
 • MV: activiteiten in Badhus
 • MV: Corona steun ondernemers (ivm app controle)

U ziet het wel, de fractie (en wethouder) van Sociaal Links hebben hun steentje bijgedragen de afgelopen raadsperiode. Zowel de wethouder (Rommy Kempenaar) alsook de raadsleden Hilda Zwart (no.2), Johan Wijbenga (no.3) en Auke Sikma (no.4) hebben aangegeven ook in de volgende raadsperiode beschikbaar te zijn.
Wat zou het mooi zijn als de fractie van Sociaal Links NOG sterker terugkomt in de nieuwe raad van een zelfstandig Dantumadiel.

U kunt op ons rekenen!
Mogen wij op uw stem rekenen?

  SociaalLinks is #thusyndantumadiel
Reageren? Graag!

Vorig bericht
Volgend bericht