Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Raadsakkoord

22/06/2022, 13:00

Behalve een akkoord tussen de coalitiepartijen (CU, Gemeentebelangen, SGP en Sociaal Links) komt er ook een raadsakkoord met speerpunten van alle 7 fracties (dus ook van CDA, FNP en BVNL).

Dantumadiel_coalitieakkoord

Raadsakkoord 2022 – 2026 Dantumadiel def

Iedere fractie leverde 3 speerpunten met DOEL, ACTIVITEIT en ACTIE
Indien een meerderheid van de raad VOOR het actiepunt was, is dit meegenomen in het raadsakkoord.
Dit waren de 3 punten van de fractie van Sociaal Links

Doel 1. De gemeente zet in op klein, betaalbaar en duurzaam wonen vooral voor starters, doorstromers en jongeren
door – het realiseren van een Lytse Hûskes Pilot in Dantumadiel
en – vraagt het college dit te willen onderzoeken

Toelichting: De aankomende woningbouw-projecten (o.a. Prikkebosk, vm “Bron”-terrein, Mounetilleterrein, Stasjonstrjitte Westereen) zijn niet echt bedoeld voor instromers, jongeren/senioren en starters op de huizenmarkt. Met woningen van (bijna) 4 ton (vm “Bron”-terrein) bereiken we niet echt deze doelgroep. In het coalitie-akkoord staat al:

  • Regie- en initiatiefrol van de gemeente in het aanbieden van sociale huur- en sociale koopwoningen (zonder winstoogmerk)

Met een “prijsvraag” voor invulling van het voormalig Frosk-terrein op de Westereen en het stellen van “kaders” (of voorwaarden) daarbij neemt de gemeente deze rol op zich.
Sociaal Links pleit voor een Lytse Hûskes pilot op deze locatie

Doel 2. De gemeente heeft een biodivers, ecologisch en duurzaam groenbeleid door
– extensief en na de bloei te maaien en af te voeren
– biodivers, drachtrijk en ecologisch aan te planten
– meer bomen aan te planten in dorpen en wijken (bijv. 1 boom per nwe inwoner)
en – vraagt het college dit te willen onderzoeken

Toelichting: Het is tijd voor een “GROEN” beleid. Het zit in de genen van Sociaal Links. We hebben daar al veel voor gedaan de afgelopen tijd, en zullen ons ervoor blijven inzetten.

Doel 3. De gemeente opent een Steunpunt voor Sociale Kwesties door
– functies die door verschillende groepen en instanties worden uitgevoerd
te regisseren vanuit 1 loket/steunpunt
en – vraagt het college dit te willen onderzoeken

Toelichting: Mensen met vragen over subsidies, bijstand, schuldsanering, formulieren enz. moeten nu bij verschillende instanties en loketten aankloppen. Dantumadiel heeft inmiddels een minima-coach, maar Sociaal Links wil graag meer, en een regie-rol voor de gemeente.
We zoeken trouwens nog naar een goede naam voor het loket. Ideeën ? Mail ze ons …..

Op 28 juni a.s. is er opnieuw overleg tussen de raadsfracties over het raadsakkoord.
Wordt vervolgd ……

foto: RTV-NOF

Vorig bericht
Volgend bericht