Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links in Actie met buurt

21/08/2020, 15:42

Sociaal Links en buurt slaan handen ineen

Burgerinitiatief plant perenbomen in park in de Westereen.
Zoals bekend werden er vrijdag gratis perebomen uitgedeeld. Door de Coronacrisis waren er bij diverse boomkwekers enorme overschotten aan niet verkochte bomen in de koelcellen blijven staan.
Deze bomen, die vooral voor de EXPORT waren bedoeld, dreigden vernietigd te worden.
De stichting Urgenda kwam in actie en voorkwam dat de bomen versnipperd werden. In het kader van de campagne: “Meer bomen nu” kon een deal worden gesloten met de kwekers en KONDEN de bomen gratis aan belangstellenden worden uitgedeeld.
Uitgifte-acties in Amsterdam en Leeuwarden waren een groot succes. In Leeuwarden waren de 4000 (!)  boompjes binnen drie kwartier allemaal uitgedeeld.
In Wâlterswâld was vandaag ook een uitdeelactie. Ook daar liep het storm en stonden er lange files. De uitgifte startte om één uur en rond twee uur waren ook hier alle bomen op.

Prachtig burgerinitiatief
Na het bekendworden van de gratis uitdeel-actie hadden de bewoners van de Tuorrebout in de Westereen in samenwerking met Sociaal Links het plan opgevat om de bomen te planten in het park tussen de Tuorrebout en de Rondweg Oasterwei (Oasterparkje)
De buurt en Sociaal Links traden vrijdagochtend meteen in overleg met de verantwoordelijke wethouder K. Wielstra en de heer Iedema van de gemeente van Groenbeheer.
Beide heren waren meteen enthousiast en prezen “dit prachtige burgerinitiatief”.
Na het groene licht van de gemeente zijn de plannenmakers meteen naar Wâlterswâld gegaan en slaagden erin 30 boompjes te bemachtigen. 

Meteen werd er vrijdagmiddag een begin gemaakt met het planten de bomen.
In gezamenlijke actie van enkele buurtbewoners en leden van Sociaal Links werden de boompjes mooi in een lange rij in het park aangeplant.

Johan Wijbenga zegt: “In prachtige oanwinst foar it park…
Foar it doarp. Oer in pear jier ken eltsenien parren plukke…….“

Vorig bericht
Volgend bericht