Hilda Zwart

Hilda Zwart

Fraksjefoarsitter fan Sociaal Links

Portefeuilles
Vergunningenverlening | Openbare orde en veiligheid | Participatie (ondernemers, burgers en regio) | Sport | WMO en WLD / ouderenwerk en mantelzorg | Armoedebeleid | Jongerenwerk