Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar

Wethâlder fan Sociaal Links 

Portefeuilles
Ynwenner en bestjoer: financiën en belastingen
Mienskip: Cultuur
Wurk, Bedriuw en rekreaasje: Werkgelegenheid / participatiewet (NEF) | Sociale zaken / inkomensondersteuning | Economie / inkoop | Recreatie en toerisme