Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Steun voor ondernemers

23/12/2021, 12:00

Sociaal links wil ondernemers compenseren

De fractie van Sociaal Links heeft haar wethouder Rommy Kempenaar middels een motie gevraagd zo snel mogelijk ondernemers financieel te ondersteunen. Bij de ondernemers die de QR code moeten controleren is een taak over de schutting gegooid zonder enige vorm van compensatie, dit terwijl er veelal wel extra kosten zijn gemaakt nog los van de terugval in klanten.
De fractie wil geenszins de tweedeling in de maatschappij ondersteunen en heeft sterke vraagtekens bij de test-samenleving maar sluit haar ogen niet voor de financiële nood die bij een groep ondernemers is ontstaan.
Onze wethouder Rommy Kempenaar heeft de raad toegezegd zo snel mogelijk met een breed aanvalsplan te komen om tot compensatie en ondersteuning over te gaan. Wij zijn hier als partij blij mee en verwachten snel het plan van de wethouder te ontvangen. Wij blijven als partij achter de ondernemers staan en gaan ervan uit dat de wethouder zo spoedig mogelijk spijkers met koppen zal slaan.
Mooie ill. van HeikoPlantinga van het C-team (Campagne-Team)
SociaalLinks is ThúsynDantumadiel en zegt: #weesloyaalkooplokaal
Vorig bericht
Volgend bericht