Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Werkbezoek Schierstins

17/02/2018, 12:20

Sociaal Links draagt het culturele erfgoed van de gemeente een warm hart toe.
Voor een fotosessie en een gesprek met bestuursleden ging Sociaal Links naar
de Schierstins in Feanwâlden. Daar werden we geïnformeerd door het bestuur
over het wel-en-wee van dit prachtige cultuur historische centrum.
Terecht iets om trots op te zijn.

Sociaal Links ondersteunt de ambities van bestuur en vrijwilligers dan ook van harte.
Meer info op: www.schierstins.nl

Vorig bericht
Volgend bericht