Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Zwemles voor kinderen

10/07/2024, 11:01

Sociaal Links vind het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen en een zwemdiploma haalt. Dit is niet voor iedere ouder haalbaar om te bekostigen. Het schoolzwemmen is al langere tijd afgeschaft. 
Daarom kwam fractievoorzitter Hilda Zwart tijdens de bespreking van de Perspectiefnota namens de fractie van Sociaal Links met de volgende motie:

Een aantal feiten:  
– Zwemles vergoeding krijg je pas vanaf 6 jaar.  
– Alleen diploma A wordt vergoed . 
– Een kind krijgt € 500,– vergoeding die door het zwembad per maand verdeeld wordt, waardoor ouders nog een x bedrag per maand moeten bijbetalen. Maar dit bedrag hebben veel ouders niet, waardoor ze moeten stoppen of zelfs niet beginnen aan de zwemlessen 
– Zwemt het kind tussentijds, bijvoorbeeld binnen 9 maanden, af voor zijn/haar A diploma dan is de eigen bijdrage al betaald, maar de resterende drie maanden vergoeding krijgt men niet terug. 
– Het is niet mogelijk om naast zwemles een vergoeding voor een sport te ontvangen van Stichting Leergeld. Voor de intermediairs staat het zwemdiploma voorop en dan een sport. (Op zich begrijpelijk, maar als het kind op 5 jarige leeftijd met bv voetballen of gym is begonnen met een vergoeding van St. Leergeld, moet het daarmee stoppen om op 6 jarige leeftijd met zwemles te beginnen. Dat is niet wenselijk). 

Schoolspullen via Stichting Leergeld 

Ouders kunnen ook een aanvraag doen voor een schoolspullen-pas t.w.v. €75,00 voor attributen voor school. Dit bedrag is voor Voorgezet onderwijs. De pas zou ook voor Primair onderwijs beschikbaar moeten zijn. In een aantal omliggende gemeenten is deze pas er wel t.w.v. 40,00.  De pas kan o.a. gebruikt worden bij deHema. Ook het jonge kind heeft een rugzakje, broodbakje, gymschoentjes, regenkleding etc. nodig. 

verzoekt het college 
Te onderzoeken in overleg met St. Leergeld of:  
– het mogelijk is om op 4 of 5 jarige leeftijd kinderen te laten beginnen met zwemles  
– het mogelijk is om ook diploma B te vergoeden 
– het mogelijk is om naast zwemles ook een sport te beoefenen die ook vergoed wordt vanuit st. Leergeld 
– Dantumadiel ook de regeling voor een schoolspullenpas voor voortgezet en primair onderwijs heeft 

Verzoekt het college
om voor 1 november 2024 met een financieel overzicht te komen om bovenstaande te realiseren.

UPDATE: de motie is met algemene stemmen aangenomen en zal worden uitgevoerd. Wordt vervolgd

Volgend bericht