Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Algemene beschouwingen

03/11/2020, 15:36

Op de raadsvergadering van 2 november 2020 gaf de fractie van Sociaal Links (bij monde van Hilda Zwart, als fractievoorzitter) de volgende Algemene Beschouwingen:

Algemene beschouwing 2020

Wij buigen ons over de schatkist van onze gemeente.
Een jaar geleden leek deze schatkist nog een bodemloze put, maar nu is de bodem weer in zicht.
Op basis van het herstelplan gaan wij de schatkist de komende jaren weer vullen.
Eerst moeten wij de kist vullen met de noodzakelijke reserves en daarna kunnen we weer investeren in onze samenleving.

Er zijn het afgelopen jaar nog een paar pijnpunten bij gekomen: de corona crisis en de herziening van het gemeentefonds.
Zaken waar je als gemeente geen invloed op hebt en toch moeten we ermee verder.
We moeten alle zeilen bijzetten om die schatkist niet weer een bodemloze put te laten worden.
Wij willen het college oproepen om te blijven lobbyen in Den Haag, laat jullie geluid horen. 

Dat verdient onze gemeente.
Het college heeft een sluitende begroting voorgelegd aan de raad.
Wij hebben waardering voor de flexibiliteit van dit college en waardering voor allen die hebben meegewerkt aan deze begroting.

Sociaal Links kan zich dan ook vinden in de bezuinigingsvoorstellen van het college.
Niet dat we graag willen bezuinigen, absoluut niet, bezuinigen is nooit leuk.
Het raakt altijd iemand en dat doet zeer.

Maar op dit moment moeten we op vele fronten nadenken over hoe iets anders kan, de bedrijfsvoering anders moet en welke prioriteiten moet je stellen.

Sociaal Links wil het volgende benadrukken:

 • Wij vinden dat biodiversiteit en duurzaamheid een hoge prioriteit in onze gemeente moeten hebben en houden.
  Wij zien binnen de programma’s  te weinig terug van wat wij als partij hebben voorgesteld.
  Concrete acties die door onze partij via moties zijn ingediend zien wij niet terug.
  We moeten nu wel gaan investeren voor de toekomst, we willen onze gemeente duurzamer en groener doorgeven aan de volgende generatie.
  Wij dringen er dan ook op aan dat het college dit onderwerp steviger op de agenda zet.

Andere uitgangspunten van Sociaal Links  :

 • Bezuinigen in de zorg mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit in de zorg. Het was de bedoeling om 1,9 miljoen aan bezuinigingen te realiseren binnen het sociaal domein, tot nu toe is er 1,6 miljoen behaald. Wat uiteraard een prestatie is. Een vraag aan de portefeuillehouder,  is er een plan om rest ook nog te bezuinigen. Wat is de prognose, kan er mogelijk nog meer bezuinigd worden dan die 300.000?
 • We zien in het raadsvoorstel dat er geld wordt vrijgemaakt voor extra re-integratie trajecten NEF. Hierover heeft de raad 29 september positief beslist. Dit juichen wij toe. Het is een goed signaal dat het college inzet op ‘ iedereen aan het werk’. Zeker in het licht van de corona crisis. Want de verwachting is dat het aantal werklozen en aanvragen in de bijstand zullen stijgen. Daarom is het goed dat het college geld reserveert om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en de helpende hand reikt naar de mensen die het het meest nodig hebben. 
 • Schuldhulpverlening zal mogelijk ook stijgen door Coronacrisis. Sociaal Links heeft een duidelijke boodschap aan het college: Zorg ervoor dat er op tijd wordt ingegrepen om erger leed te voorkomen.               
 • In 2019 is gestart met een opleiding ervaringsdeskundige minima coaches binnen het Platform armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Dantumadiel en Noard East Fryslan.
  Ook is er een werkgroep aan de slag gegaan met het beleidskader integrale en kindgericht armoede beleid.
  Kan de portefeuillehouder ons vertellen hoe het vervolg van deze beide projecten is en is er een ervaringsdeskundige binnen Dantumadiel werkzaam?

Het laatste voorstel van het college voor herstel in onze gemeente is structureel te besparen op de samenwerkingsbegroting.
Dit vindt Sociaal Links een zeer belangrijk punt omdat juist ook door die samenwerking een deel van de tekorten ontstaan zijn.
Wij hopen dan ook spoedig de resultaten van Team Dantumadiel te kunnen zien.

Sociaal Links is blij met de initiatieven die door de diverse dorpen zijn en worden genomen, bv door de DOM’s.
Ze zijn bezig met projecten voor woningbouw: voor starters, voor senioren en levensloop bestendige woningen
Deze plannen gaan zorgen voor beweging in de woningmarkt. Wij zijn blij met deze initiatieven.
Sociaal Links is momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het bouwen of kopen van “Lytse Hûskes” en gaan ons best doen dit op de politieke agenda te krijgen.

Tot slot
De gemeente dat zijn wij, een ieder die woont in de gemeente Dantumadiel
Wat willen we met zijn allen:

 • veiligheid
 • Dat iedereen meetelt
 • Dat we fijn kunnen wonen en gebruik kunnen maken van de voorzieningen

We moeten met z’n allen hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.
Ik eindig met een citaat van Aristide Briand, een Frans staatsman uit de vorige eeuw: Politiek is de kunst het gewenste met het mogelijke te verzoenen.

Reageren? Mail of kom op ons spreekuur

Vorig bericht
Volgend bericht