Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Algemene Ledenvergadering 13-10-21

30/09/2021, 14:09

Beste leden en belangstellenden
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Sociaal Links

Datum: woensdag 13 oktober 2021 om 20.00 uur
Plaats: “Iepen doar” in Nij Tjaerda, Nij Tjaerda 1, 9104 KA Damwâld

Het bestuur van Sociaal Links nodigt leden en belangstellenden uit voor deze algemene ledenvergadering.
Naast het regelen van enkele formele zaken willen we iedereen op de hoogte stellen van de ontwikkelingen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Bovendien geven de raadsleden en wethouder enige uitleg over verschillende onderwerpen.

Het is een openbare vergadering:  belangstellenden en introducés zijn van harte welkom!

Let wel, de vergadering wordt gehouden conform de geldende corona-regels.
Houdt uw QR-code (of ander coronatoegangsbewijs) en ID bij de hand.
Deze zal bij de ingang worden gecontroleerd.

Ledenvergadering van 13 oktober 2021

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen: Remy geeft toelichting over de te nemen stappen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen  
 3. Jaaroverzichten 2018, 2019 en 2020 met toelichting door de penningmeester
 4. Contributie-voorstel Sociaal Links
 5. De fractie geeft informatie over de afgelopen bestuursperiode
 6. De wethouder zal de leden informeren over zijn werk van de afgelopen bestuursperiode
 1. Pauze
 1. Gesprek met aanwezige leden aan de hand van stellingen met betrekking tot de komende verkiezingen / bestuursperiode:

  – De vervuiler betaalt | DIFTAR (Auke)
  Is het een goed plan de afvalstoffenheffing te talen afhangen van het aantal kilo’s afval dat een huishouden aanbiedt?
  Is dit een een goed signaal (de vervuiler betaalt) of werkt dit “afval-toerisme” in de hand?
  – Armoede binnen de gemeente (Johan)
  Welke mogelijkheden hebben we als gemeente om het percentage inwoners met inkomsten onder de bijstandsnorm naar beneden te brengen?
  Wel of niet zelfstandig blijven als gemeente? (Hilda)
  Op dit moment is Dantumadiel bestuurlijk zelfstandig maar ambtelijk gefuseerd met buurgemeente NE Fryslân

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting door de voorzitter
Vorig bericht
Volgend bericht