Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

UITGELICHT: Diversity Day

05/10/2021, 10:51

Vandaag –dinsdag 5 oktober 2021– is het Diversity Day.

Pas wanneer je jezelf bent, kun je je talenten optimaal benutten. Niet alleen op je werk, maar overal en altijd.
Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Zo vormen we samen een sterk geheel.
Op Diversity Day organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor diversiteit.
Zo zetten we samen een stap in de goede richting: een maatschappij waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten.
Bron: www.diversityday.nl 

Diversiteit en inclusie hebben maatschappelijke waarde
Op 5 oktober 2021 vindt de derde editie van Diversity Day plaats.
De dag is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met tien partnerorganisaties.
Na de officiële opening door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, organiseren deelnemende bedrijven hun
eigen activiteiten
over de meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
Jaarlijks neemt een toenemend aantal bedrijven in Nederland, van mkb tot multinationals, deel aan Diversity Day.

Belang van diversiteit op de werkvloer
Diversiteit en inclusie hebben maatschappelijke waarde. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit binnen bedrijven voordelen met zich meebrengt.
Het daagt mensen uit om op een andere manier te denken, brengt nieuwe inzichten voor het voetlicht, verbetert de productiviteit en aansluiting bij klanten
en doelgroepen die voorheen lastig te bereiken waren, en maakt bedrijven innovatiever. Diversiteit vraagt om een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en goed kan gedijen.
Bron: Zorgkrant

Kijk hier de INSPIRATIE-SESSIE

Ook Sociaal Links vindt het belangrijk dat je in de gemeente, in het dorp, op school, binnen de vereniging of op het werk
mag zijn wie je bent. We hebben dit zo verwoord:

Sociaal Links staat voor een sociale gemeente waarin iedereen mee telt en mee doet; met bewuste burgers die duurzaam omgaan met hun omgeving.

en:

Sociaal Links staat voor het respecteren van ieders mening en levensovertuiging en de uitingen daarvan. En van de stringente scheiding tussen kerk en staat.
Sociaal Links streeft naar de “menselijke maat” (eerst mensen dan regels) in een “inclusieve samenleving”.
Sociaal Links is tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting op basis van geloofsovertuiging, huidskleur, seksuele geaardheid, verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Reageren kan hier

Vorig bericht
Volgend bericht