Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Algemene Ledenvergadering Sociaal Links

08/05/2024, 10:50

Op woensdagavond 29 mei a.s. staat  de jaarvergadering van Sociaal Links gepland.
Deze keer wordt de bijeenkomst gehouden in dorpshuis ‘De Nije Warf’ in Wâlterswâld.
De aanvang is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Samen met de raadsleden en de steunfractie blikken we terug op het jaar 2023 en bespreken we plannen en mogelijkheden voor het komende jaar.

Namens het bestuur, Meent Wiersma.

Algemene ledenvergadering Sociaal Links

Datum: 29 mei 2024
Locatie: dorpshuis ‘De Nije Warf’ in Wâlterswâld
Aanvang 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur.

Het bestuur van Sociaal Links nodigt alle leden, belangstellenden en introducés uit voor deze openbare jaarvergadering. Naast een aantal jaarlijkse formele agendapunten ook ruim aandacht voor de bestuurlijke taken in het gemeentebestuur van Dantumadiel.

Het is een openbare vergadering:  belangstellenden en introducés zijn van harte welkom!

Agenda

1. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter.

2. Jaarverslag 2023 door bestuur Sociaal Links.

3. Financieel jaarverslag 2023 door de penningmeester.

4. Verslag controle van de kascommissie.

5. Instellen nieuwe kascommissie.

6. Bestuursverkiezing: 

Dhr. Kees Appel uit Damwâld is bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen wat door het zittende bestuur van harte wordt  aanbevolen.

7. PAUZE

8. Nabeschouwing en verslag van de raadsleden en steunfractie van Sociaal Links over het afgelopen bestuurlijke jaar 2023 in het gemeentebestuur van Dantumadiel.

9. Rondvraag.

10. Sluiting door de voorzitter.

Wij hopen u op de jaarvergadering te ontmoeten,
Bestuur Sociaal Links 

Vorig bericht
Volgend bericht