Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Verslag ALV Sociaal Links

24/05/2019, 18:36

Op 22 mei 2019 hield Sociaal Links haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Krúswei in Damwâld.
Na welkom te zijn geheten door voorzitter Siepie Hylkema, kreeg eerst Bertus Mulder het woord.
Bertus nam ons -in een presentatie- mee naar het leven van Piter Jelles Troelstra.

Na de pauze was het de beurt aan de zaken die op een ledenvergadering aan de orde horen te komen.
Fractievoorzitter Hilda Zwart vertelde over het “opstart-jaar” voor de enthousiaste maar onervaren nieuwe fractie van Sociaal Links.
Sociaal Links heeft al goed van zich laten horen op velerlei gebied.
Penningmeester van het bestuur Remy Teunissen vertelde de aanwezigen over de financiën van Sociaal Links.
Wethouder Rommy Kempenaar nam de aanwezigen mee in de uitdagingen waar deze gemeente (in het algemeen) en de fractie en de wethouder (in het bijzonder) voor staan de komen periode.
Er werden veel vragen gesteld door de aanwezige leden en de plannen en ambities voor de komende tijd werden besproken.
Binnen de coalitie (met Gemeentebelangen en ChristenUnie) is de samenwerking uitstekend en wordt er ook gesproken over realistische ambities voor de komende raadsperiode.

Tot slot werd er met elkaar nog iets gedronken, en werd er nagepraat.
We kunnen terugzien op een goede en belangrijke algemene ledenvergadering.

Vorig bericht
Volgend bericht