Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

ALV Sociaal Links

04/04/2023, 13:47

Uitnodiging ledenvergadering op 15-4-22

Datum: 15 april 2023
Locatie: “Old Dutch”, Noarder Stasjonsstrjitte 52-54, 9271 CL in De Westereen
Aanvang: 10.00 uur.

Het bestuur van Sociaal Links nodigt leden en belangstellenden uit voor deze algemene ledenvergadering. Naast het regelen van enkele formele zaken willen we iedereen op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in de fractie na de verkiezingen van 2022.

Het is een openbare vergadering:  belangstellenden en introducés zijn van harte welkom!

Opening en welkom door de voorzitter.

 1. Mededelingen
 2. Financieel jaarverslag 2022, toegelicht door de penningmeester.
 3. Verslag kascommissie.
 4. Instellen nieuwe kascommissie.
 5. Bestuurswisseling
  * Voorzitter Siepie Hylkema heeft aangegeven te willen aftreden als voorzitter en bestuurslid.
  * Meent Wiersma is bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen en wordt bij           deze van harte aanbevolen door het zittend bestuur
  *We zijn op zoek naar een vijfde bestuurslid. Wie voelt zich geroepen om zitting te nemen in het bestuur als vijfde bestuurslid?
 6. PAUZE
 7. Jaarverslag 2022 bestuur.
 8. Jaarverslag fractie wordt mondeling toegelicht.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sociaal Links

Vorig bericht
Volgend bericht