Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Steun voor werknemers SW

04/04/2023, 13:42

Sociaal Links vraagt aandacht voor onderbetaling bij de SW-bedrijven In de raadsvergadering van dinsdag 28 maart heeft de fractie van Sociaal Links een motie ingediend.

In deze motie wordt aandacht gevraagd voor de lage salarissen van werknemers in de Sociale Werkbedrijven.

Verhoging minimum loon
In januari 2023 is het minimumloon met 10% verhoogd. Een groot gedeelte van deze werknemers verdient het minimum loon of net iets daarboven. Deze verhoging geldt niet voor alle lonen in de branche zoals dat eigenlijk wel het geval zou moeten zijn. Werknemers in de Sociaal Werkbedrijven zijn hardwerkende maar vaak kwetsbare mensen (door beperkingen hebben ze vaak al een achterstand tot de arbeidsmarkt).  Zij hebben het daardoor sowieso al extra moeilijk.
Het zou logisch zijn en alleen maar eerlijk om deze groep volledig te compenseren en zo extra te steunen.Bovendien is het zo dat er voor de ‘gewone’ ambtenaren in december wél een energie- en inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden. Waarom worden de werknemers van de SW-bedrijven dan niet óók gecompenseerd ?

Probleem
De gezamenlijke gemeenten zijn verantwoordelijk voor de SW-bedrijven.
Het probleem is dat de financiële positie van de meeste gemeentes slecht is.
Zij kunnen de kosten voor een algehele loonsverhoging niet zelf dragen.
De motie van Sociaal Links vroeg het ministerie om garant te staan voor deze extra kosten voor een eerlijker beloning voor werknemers van de SW-bedrijven.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Vorig bericht
Volgend bericht