Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bijstandsuitkering

25/05/2021, 14:45

Afgelopen week sloegen de GGZ organisaties en psychiaters alarm over het volgende:
Na gedwongen opnames van patiënten in instellingen worden hun eventuele bijstandsuitkeringen vaak stopgezet.
Na beëindiging van de opnames keren deze patiënten terug in de maatschappij en worden dan soms geconfronteerd met schulden en/of dakloosheid.
Op basis van artikel 13 van de Participatiewet worden mensen hun recht op bijstand ontnomen.
Deze maatregel is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden om te voorkomen dat hun uitkering tijdens detentie doorloopt.
Maar in de praktijk wordt deze ook toegepast wanneer mensen op grond van de Wet Verplichte GGZ worden opgenomen.
Sociaal Links vindt dit onterecht, want het wegvallen van het recht op een uitkering leidt er vaak toe dat er meer en grotere problemen ontstaan dan er vóór de opname waren.

Op 25 mei 2021 zal fractielid Johan Wijbenga daarom aan de portefeuillehouder vragen:
Vraag 1: Kunt u ons vertellen of, en hoe vaak in onze gemeente Dantumadiel mensen gedwongen worden opgenomen én hoeveel van deze mensen daardoor hun uitkering zijn kwijtgeraakt ?
Vraag 2: Is de portefeuillehâlder bereid om in dergelijke gevallen als gemeente te besluiten om artikel 13 lid 1 niet van toepassing te laten zijn op mensen vanuit de Wvggz en een cliënt met een gedwongen opname hetzelfde te behandelen als mensen die vrijwillig zijn opgenomen.

Vragen | tips | opmerkingen | reacties

  
mail de fractie

Vorig bericht
Volgend bericht