Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Maai Mei Niet

20/05/2021, 11:08

Wist u dat je door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan de natuur? Uw tuin kan ook een stukje natuur zijn, en dus een cruciale bijdrage leveren aan ons milieu.

Doe mee aan Maai Mei Niet en maai de hele maand mei (een deel van) je gazon niet of minder.
Zo legt u een rijkelijk buffet aan voor belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.
Door het gras maar om de vier weken te maaien, kunt u tot tien keer meer bijen aantrekken.

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn.
Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen,
dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.

Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken.
En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien:
het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.
Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit.
Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen?
Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen.
maai je gras slechts om de drie à vier weken af. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken.
Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

‘De tuin dient de mens’ is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

Meer info op: https://bijenstichting.nl/maai-mei-niet/

De oproep #MaaiMeiNiet is ook gericht aan de afdeling GROENBEHEER van onze gemeente (en die van buurgemeente NE Fryslân)
We zien dat -ondanks een aangenomen motie voor bijvriendelijker bermbeheer- toch meer gemaaid wordt dan wenselijk (en afgesproken !) is.

Vorig bericht
Volgend bericht