Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bouwen in eigen beheer | UPDATE 2

26/04/2023, 10:59

Hoe mooi zou het zijn als de gemeente ZELF de regie nam bij een woningbouwproject.
Wat Sociaal Links betreft, bijvoorbeeld bij een cluster Lytse Hûskes.
Volgens ons is daar behoefte aan en grote vraag naar.

Op de raadsvergadering van 25-4-23 diende Johan Wijbenga -namens Sociaal Links een motie in die vroeg om onderzoek hiernaar. Het CDA twijfelde eerst (we moeten geen concurrent van Thús Wonen worden) maar stemde uiteindelijk in. Dat BVNL tegenstemde bevreemde ons eigenlijk niet, maar dat coalitie-partner GBD tegenstemde vonden we wel vreemd. Uiteindelijk is de motie wel aangenomen.

MOTIE VREEMD: Onderzoek naar woningbouw in eigen beheer.
Raadsvergadering Gemeente Dantumadiel 25 april 2023.

Constaterend dat,  

  • er bij diverse bouwprojecten in onze gemeente veelal met bouwondernemers wordt gewerkt.  
  • er de afgelopen tijd diverse bouwprojecten zijn gerealiseerd.  
  • er de komende tijd diverse bouwprojecten in de gemeente op stapel staan.  
  • deze projecten of door bouwbedrijven worden geëxploiteerd , of dat er door de gemeente kavels voor te bouwen huizen worden uitgegeven.  
  • er bij deze projecten te weinig huizen worden gebouwd voor de lagere inkomens.  

Overwegende dat,  

  • er bij deze wijze van het uitgeven van projecten en kavels, de prijzen derhalve hoger worden (door marges van bouwbedrijven) dan wanneer de gemeente zélf de regie houdt.  
  • er in het verleden bij veel gemeenten, ook in Dantumadiel, huizen in eigen beheer waren.  -de gemeentes meer regie en controle hebben door zelf bouwprojecten op te zetten. 
  • het goed zou zijn om meer huizen te bouwen voor de lagere inkomens.  

Verzoekt het College,  

–   onderzoek te doen naar het bouwen van woningen in eigen beheer

  • tevens te onderzoeken of het opzetten en uitbaten van een eigen woningbedrijf tot de mogelijkheden behoort.  

En gaat over tot de orde van de dag.  Namens Sociaal Links: Johan Wijbenga

UPDATE 1: Morgen (zaterdag 6 mei) zal fractielid Johan Wijbenga tekst en uitleg geven over dit onderwerp bij RTVNOF (radio)
NB: kijk ook eens op: https://bouwenineigenbeheer.nl

Johan bij RTVNOF 6-5-23

UPDATE 2: Sneu bericht van FNP Dantumadiel. We hebben niet de behoefte hier op FB op te reageren. Het is “appels met peren” vergelijken. Ook de commentaren op het bericht zijn bedroevend.
Laat het ons vooral weten als deze FNP eens met een eigen en constructief idee komt (dat is beter dan de wantrouwende en negatieve houding die we tot-nu-toe hebben gezien).

Vorig bericht
Volgend bericht