Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Column: Schuld afgebouwd

13/03/2022, 13:01

Column: Schuld afgebouwd, er is ruimte voor nieuw gemeentelijk beleid.

Wethouder Rommy Kempenaar van financiën
Rommy Kempenaar werd vier jaar geleden wethouder van de gemeente Dantumadiel.  Hij was jong, 32 jaar. Hij kreeg de portefeuille financiën. Na een maand wist hij tot zijn schrik waar de gemeente aan toe was. De gemeente had een tekort van € 4.6 miljoen en geen financiële reserves. Dat was een afknapper – alle ideeën om goede dingen te doen voor de gemeente konden in de ijskast.  Voor het dorpshuis in Feanwâlden had de raad dekking gezocht in de reserves.  Er was geen reserve meer. Veel kon er niet. ‘It wie net leuk, mar it wie net oars’.
Regelingen voor de minima werden overeind  gehouden.
De aanleg van een park bij het station in Feanwâlden kon doorgaan.

Wat heeft hij in de afgelopen vier jaar gedaan om de gemeente financieel gezond te krijgen?
It hat wol even oanpoaten west’, zegt Kempenaar. Maar er is financiële herstel.
De  financiële situatie van de gemeente is sterk verbeterd. De algemene reserve is intussen € 6,- miljoen.
Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,5 miljoen.
En dus klinkt het strijdvaardig: ‘Wy kinne wer oan nij belied tinke’.
Zoals zwemdiploma’s voor schoolkinderen, het beter begeleiden van mensen van de bijstand naar werk, aan het project De Brink in Broeksterwâld, en de bouw van een nieuwe brede school in Feanwâlden.
En misschien zouden de gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. 

De ambtelijke samenwerking met buurgemeente Noardeast Fryslân wordt straks beëindigd.
Hoe moet de gemeente dan verder?
Kempenaar heeft daar een helder beeld bij:  een kleine, beperkte ambtelijke organisatie.
Ambtenaren die breed ingezet kunnen worden. Benaderbaar zijn, niet weggestopt achter een telefooncentrale.
En vooral: bestuurders die dicht bij de mensen staan. 

Bertus Mulder (voormalig gedeputeerde) 

Vorig bericht
Volgend bericht