Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Rinsmastate voor vluchtelingen

14/03/2022, 15:45

In Dantumadiel en directe omgeving zijn twee landhuizen in bezit van een Russische belegger. De panden worden niet of nauwelijks bewoond. Sociaal links in Dantumadiel stelt voor de gebouwen beschikbaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
De gemeenteraad van Dantumadiel heeft unaniem haar steun uitgesproken voor de bevolking van Oekraïne en zich bereid getoond vluchtelingen te willen opvangen.
Sociaal links wil dat graag concreet maken. En dat kan.
Rinsmastate is geschikt voor bewoning en is niet of nauwelijks bewoond. Of de Russische eigenaar die  ook Staniastate in bezit heeft in aanmerking  komt voor de sanctieregeling van de regering moet nog blijken. Los daarvan kan de gemeente deze woonruimte tijdelijk vorderen op grond van de Huisvestingswet. Een instrument dat toegepast kan worden in situaties van woningnood.
Sociaal links vindt dat dit het geval is. Rinsmastate kan dan snel geschikt gemaakt worden voor huisvesting van gevluchte Oekraïners. Eerst moet uiteraard getracht worden de eigenaar in goed overleg zover te krijgen.
Zo kunnen we zo onze solidariteit met de bevolking van Oekraïne  tonen.
Vorig bericht
Volgend bericht