Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

De Geast wol bouwe

06/07/2024, 14:58

A.s. maandag komt het bestemmingsplan “De Moark” in Rinsumageast aan de orde.
Op zich vindt Sociaal Links het geweldig dat er gebouwd kan gaan worden in Rinsumageast. Te vaak trekken jongeren weg naar omliggende gemeenten omdat er in eigen dorp (en eigen gemeente) geen plaats en geen gelegenheid is.
Nu komt er eindelijk -ook in Rinsumageast- enige ruimte om te bouwen.
De fractie van Sociaal Links heeft nog wel enkele bedenkingen:
– de locatie: zijn andere locaties echt goed onderzocht, waren er nu echt geen alternatieve locaties?
– de kavelprijs van rond de € 175 (ex) pm2: vinden wij vrij hoog, gelukkig zijn er ook kleinere kavels te koop en bestaat de mogelijkheid een kavel in erfpacht te verkrijgen
– de toegangsweg: loopt parallel aan het Stinzepaad, en dus over de fundamenten van de voormalige Tjaerda-state. Als er dieper dan 40 cm gegraven moet worden mag dat alleen onder archeologische begeleiding. Een poging de toegangsweg te verleggen (naar de andere kant, dus langs de voormalige zuivelfabriek) verandert het gehele bestemmingsplan (wat opnieuw ter inzage moet worden gelegd e.d.) Kortom een enorme vertraging. En dat wil onze fractie niet op z’n geweten hebben.
– het bouwverkeer: moet dwars door het dorp, door de smalle Tjaerdawei en langs school en MFC. Geen ideale situatie vinden wij. Maar wat zijn de alternatieven?

We hopen, en verwachten dat het bestemmingsplan maandag zal worden goedgekeurd en dat snel begonnen kan worden met de uitgave van de bouwkavels.

Vorig bericht
Volgend bericht