Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Fractie op pad

06/07/2024, 14:42

Een feestelijke dag vandaag (zaterdag 6 juli 2024).
Allereerst gingen fractieleden Hilda en Marielle naar de “Grote Zomermarkt” van museum “De Sûkerij” in Damwâld. Een uitstekend georganiseerde zomermarkt, al werkte het weer niet echt mee. De Sûkerij is een prachtig openluchtmuseum op een mooie locatie. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de Sûkerij. Men vertelde dat er de afgelopen maanden zeker 10 nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen.
Onze hartelijke gelukwensen aan alle mensen die de Sûkerij “draaiende” houden!

Daarna bezocht de fractie de 15e editie van de Lodenhelrun in Feanwâlden. Ook alweer zo’n initiatief dat niet plaats zou kunnen vinden zonder de inzet van heel veel vrijwilligers.
Het werd opnieuw een waar spektakel. Sociaal Links spreekt waardering uit voor de vele vrijwilligers die dit opnieuw mogelijk hebben gemaakt. Chapeau !

Vorig bericht
Volgend bericht