Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Door de bomen …. Deel 2

08/02/2024, 11:37

Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen
Ziet u ook soms door de bomen het bos niet meer?
Verdwaalt u in regelingen en procedures?
De fractie van Sociaal Links wil met deze rubriek “Door de bomen …” proberen regelingen iets duidelijker te maken.
Deze keer willen we het hebben over het Kwijtschelden van Gemeentelijke Belastingen

Voor WIE is de regeling
Denkt u dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u geen, of minder, belasting hoeft te betalen. Niet iedereen kan kwijtschelding krijgen. Als u het aanvraagt, beoordeelt de gemeente of u kwijtschelding krijgt. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar de hoogte van uw inkomen, uw uitgaven en bezittingen, zoals een eigen woning.

WAT houdt de regeling in?
Bij de gemeente kunt u kwijtschelding aanvragen voor:
Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers) = € 204,72 (1 persoon) of € 255,75 (meerpersoons)
Rioolheffing = € 188,23 (per woning)
Onroerende zaakbelasting (OZB)

  • Woningen, eigenarenbelasting: 0,1411%
  • Niet-woningen, eigenarenbelasting: 0,2978%
  • Niet-woningen, gebruikersbelasting: 0,2317%

De gemeente zegt:

Wij houden het aanvragen van kwijtschelding zo eenvoudig mogelijk
Dat betekent dat u geen of weinig bewijsstukken hoeft in te leveren. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een salarisstrook of bankafschrift.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan met uw DigiD
Op het digitale formulier beantwoordt u een aantal vragen. En u vult uw telefoonnummer en e-mailadres in. Als het nodig is, vragen we u om bewijsstukken mee te sturen. Deze bewijsstukken ontvangen we graag als PDF bestand. Zie de website (bijv. van de Gemeente Dantumadiel)
Aanvragen doet u hier (hou uw DigID bij de hand)

HOELANG duurt de regeling?
De Gemeente Dantumadiel zegt:
Niet elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen? Geef toestemming voor de geautomatiseerde toets kwijtschelding
U kunt de gemeente vragen om volgend jaar zelf te controleren of u kwijtschelding krijgt. Dat noemen wij een machtiging voor de geautomatiseerde toets kwijtschelding. Wanneer u dit jaar kwijtschelding krijgt, dan hoeft u volgend jaar dan niet opnieuw een formulier in te vullen om kwijtschelding te krijgen. De gemeente stuurt u voor 28 februari van het volgende jaar een brief. Daarin leest u of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

In deze serie verschenen:
Door de bomen 1 : Tijdelijk Noodfonds Energie (regeling afgelopen, pagina is verwijderd)
Door de bomen 2: Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen

Vorig bericht
Volgend bericht