Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Politiek Café op 20-3-24 UPDATE 1

01/03/2024, 15:10

Geachte leden en belangstellenden

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een politieke bijeenkomst in het gemeentehuis,
het zogenaamde: Politiek Café.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Informatie over Knarrenhof (spreker van de knarrenhof Surhuisterveen)
  • Politiek café, waar onze wethouder en raadsleden de toestand van zaken zullen toelichten.
  • Ook is er ruim gelegenheid om te discussiëren en vragen te stellen over alle bestuurlijke en financiële zaken waar onze partij en gemeente, voor staan.
  • Verder kunnen we alvast vooruitkijken naar de verkiezingen van 2026

We rekenen op een ruime aanwezigheid van onze leden. 

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Datum: 20 maart 2024
Locatie: Gemeentehuis, in de raadszaal
Aanvang: 19.30 uur

Met een vriendelijke groet,
Bestuur Sociaal Links.

UPDATE 1: Het was een goede bijeenkomst! Bestuurs-voorzitter Remy Teunissen en fractie-voorzitter Hilda Zwart konden zo’n 35 belangstellenden welkom heten op dit (eerste) politiek café van Sociaal Links. Eerst kwam een tweetal sprekers aan het woord over aard en opzet van de Knarrenhof (in het algemeen) en de Knarrenhof in Surhuisterveen in het bijzonder. Aanwezig waren ook enkele mensen van de initiatiefgroep Knarrenhof Feanwâlden. Zij zullen voor die website een verhaaltje schrijven over hun inspanningen ook in Feanwâlden een Knarrenhof te realiseren. Overigens bleek uit de inleiding van beide heren dat “Knarrenhof” eigenlijk een “te smal” begrip is. Een betere kans van slagen heeft een “hof” met een gemeleleerde bewonersgroep. Zoals gezegd gaan we een apart artikel op deze website wijden aan dit fenomeen. Sociaal Links heeft zich altijd ingezet voor verschillende en alternatieve woonvormen (pre-mantelzorgwoningen, kangoeroe-woningen en Lytse Hûskes). Dit kwam ook na de pauze aan bod toen er met de leden gesproken werd over de actuele zaken in Dantumadiel. De wethouder en de drie raadsleden beantwoordden de vragen vanuit de leden zo goed mogelijk.
Na afloop kon er in de kantine van het gemeentehuis nog even worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje (bode’s: bedankt voor de goede zorgen).
Het was een geslaagde bijeenkomst.

Politiek Café van Sociaal Links op 20-03-24 | foto: Heiko Plantinga
Vorig bericht
Volgend bericht