Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Ecologisch groenbeheer

07/06/2018, 21:29

Vandaag heeft Sociaal Links schriftelijke vragen aan het college gesteld mbt ecologisch groenbeheer in de gemeente.
Sociaal Links wil graag weten wat de huidige werkwijze en wat het gemeentelijk beleid is t.a.v. het maaien (o.a. van de bermen), het inzaaien en beplanten, en het bestrijden van onkruid.
Sociaal Links (en haar coalitiepartners) willen nl. graag dat Dantumadiel een groene en bij-vriendelijke gemeente wordt.

T.a.v. het maaien heeft dat bijvoorbeeld te maken met:
Het gefaseerd maaien
Het maaien na de bloei
Het tijdelijk laten liggen van het maaisel
Het afvoeren van het maaisel van bloemenweides en bloemrijke bermen
Het niet klepelen
Het bijvriendelijk beheren van de groene ruimte op te nemen in het bestek of het beleid

T.a.v. het zaai- en plantbeleid heeft dat te maken met:
Het bij beplanten plaatsen van bij-vriendelijke planten
Het planten van bomen en struiken die geschikt zijn als drachtplant
Het planten van bloembollen zodat er ook in het vroege voorjaar voedsel voor bijen is.

T.a.v. het beleid mbt het bestrijden van onkruid heeft dat te maken met:
het uitvoeren van onkruidbestrijding op een milieu-vriendelijke manier

N.a.v. de antwoorden van het college zal Sociaal Links (namens de coalitie) dan een plan indienen om e.e.a. in het beleid voor de komende tijd op te nemen.
Deze coalitie heeft in haar bestuursakkoord aangegeven zich sterk te maken voor duurzaamheid en biodiversiteit.
De schriftelijke vragen aan het college zijn daar een eerste aanzet toe.

wordt vervolgd ……

Vorig bericht
Volgend bericht