Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Nieuws van het front

21/06/2018, 18:41

Als u ons via Facebook of Twitter volgt bent u waarschijnlijk aardig op de hoogte. Het is een drukke tijd voor onze fractie (vlnr: Johan, Hilda en Auke). Hoorzittingen en informatiebijeenkomsten, raads-, fractie- en trajectgroepvergaderingen. Daarnaast het (overigens heel interessante) inwerkprogramma voor de 9 nieuwe leden van de raad. En vooral lezen …. heel veel lezen ….. De fractie prijst zich gelukkig dat Remy deel uitmaakt van de steunfractie. Als ervaringsdeskundige is Remy van veel zaken op de hoogte en kan ons over van alles bijpraten.

Een paar actuele zaken:

  • op de raadsvergadering van juni is de raad unaniem akkoord gegaan met het verstrekken van een eerste krediet, ten behoeve van de bouw van de nieuwe schoolcampus (waarin OBS Dr.Botkeskoalle, CBS DE Fontein en CBS De Bron) cq sporthal | kindcentrum. Ook de fractie van Sociaal Links is opgetogen over dit nieuwe plan. Een energie-neutraal plan! We verschillen van mening met de SGP, die van mening is dat het hoogmoedig is van de mensen te denken dat ze iets aan een klimaatsverandering (zo die er zou zijn) zouden kunnen doen. Wij geloven in betrokken rentmeesterschap, en persoonlijke verantwoordelijkheid voor natuur en klimaat.
  • vandaar ook dat de fractie van Sociaal Links aandringt op ecologisch groenbeheer door de gemeente. De fractie heeft daarvoor een groot aantal vragen gesteld aan het college (wordt volgens de betrokken wethouder Gerben Wiersma) druk aan gewerkt. Na het ontvangen van de antwoorden zal de fractie zich beraden op het indienen van een initiatief-voorstel om te komen tot: ecologisch bermbeheer (meer aandacht voor de bij en andere insecten), het planten van bollen, bloemen, struiken en bomen die niet alleen mooi zijn, maar die ook voedselrijk zijn (voor vogels en bijen bijvoorbeeld)
  • afgelopen week is de raad, samen met het college en geleid door de griffie op fietstocht geweest door de gemeente. Een bont peleton dat achtereenvolgens de mini-camping | NME de Klyster en museum de Sûkerij bezocht, daarna doorfietste via Rinsma State in Driezum, zich liet rondleiden en bijpraten op de Brede School en sportfaciliteiten in de Westereen. Niet alleen gezellig, maar bovenal zeer informatief. Een verzoek aan de griffie: maak hier een vast onderdeel van (voor of na het reces). De volgende keer naar Feanwâlden, Broeksterwâlde en Rinsumageast bijvoorbeeld?

Bent u weer even helemaal bijgepraat …..

Vorig bericht
Volgend bericht