Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Eerste Algemene Ledenvergadering

22/12/2017, 9:20

Op maandag 22 januari 2018 was de eerste Algemene Ledenvergadering van Sociaal Links, een belangrijke vergadering.

Er is een bestuur gekozen: Siepie Hylkema (voorzitter) Liesbeth de Vries (secretaris), Auke Sikma (penningmeester) en Remy Teunissen (bestuurslid)
Ook is de kandidatenlijst door de leden vastgesteld:
Dit is de top 5:
1. Rommy Kempenaar, de Westereen
2. Hilda Zwart, Feanwâlden
3. Johan Wijbenga, de Westereen
4. Auke Sikma, Rinsumageast
5. Remy Teunissen, Damwâld
Belangrijk was ook dat het verkiezingsprogramma door de leden moest worden goedgekeurd.
Na enkele amendementen kon dit verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma is inmiddels in het Nederlands en in het Frysk (met dank aan Bertus Mulder en Willem Verf) via deze site beschikbaar.

Tenslotte vertelde Remy Teunissen een en ander over de campagne van Sociaal Links.
hou deze site | onze FaceBook en Twitter in de gaten …..

Vorig bericht
Volgend bericht