Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Feestelijke oprichtingsvergadering Sociaal Links

02/12/2017, 8:00

Door Auke Sikma, voorzitter Kerngroep

Meer dan 30 leden (van de samenwerkende partijen PvdA en GrienLinks) en belangstellenden kwamen donderdag 30 november bijeen in de Old Dutch om de oprichting van Sociaal Links te vieren. 

Tijdelijk voorzitter van de avond Remy Teunissen sprak zijn dank uit dat zovelen de weg naar “de Westereen” hadden weten te vinden. 

Over de naam en het logo waren de aanwezigen het snel eens. De naam “Sociaal Links” dekt de inhoud en de ambities van deze nieuwe politieke partij volledig. Een voorstel om de partij “Sociaal Dantumadiel” te noemen kreeg daarom geen bijval. Ook het logo (waarbij in de nieuwe versie de “foks” niet naar buiten maar naar binnen springt) werd enthousiast ontvangen. 

Sociaal Links is een vereniging waarvan de leden van PvdA en GrienLinks in Dantumadiel automatisch lid zijn. Anderen kunnen zich als lid aanmelden. Het interim-bestuur van Sociaal Links wordt gevormd door Rommy Kempenaar, Johan Wijbenga en Auke Sikma. Zij maken echter spoedig plaats voor een echt en definitief bestuur.

De voorzitter schetste kort de ontstaansgeschiedenis van Sociaal Links, en liet daarna de aanwezigen het concept-programma zien. Op het gevaar af in lange inhoudelijke discussies te geraken, werd het gehele conceptprogramma doorgelopen. De opmerkingen van de aanwezigen werden genoteerd en zullen worden meegenomen in een nieuw concept dat in januari op de ledenvergadering aan de leden zal worden voorgelegd te goedkeuring.

Namens de kandidatencommissie (Willem Verf, Bertus Mulder en Mathilde Hommes) kwam Willem Verf aan het woord. Willem presenteerde de conceptkandidatenlijst, en de kandidaten – voor zover aanwezig – stelden zich kort voor. Vanuit de aanwezigen kwam het voorstel Remy Teunissen (door de commissie als lijstduwer op de lijst geplaatst) in de top 5 op te nemen. Dit omdat -ingeval een verwachtte gunstige uitslag – bij het mogen leveren van een wethouder, alleen onervaren raadsleden over zouden blijven. De aanwezigen stemden hiermee in, zodat de top 5 van de kandidatenlijst kon worden vastgesteld. Deze is:

  1. Rommy Kempenaar (lijsttrekker)
  2. Hilde Zwart
  3. Remy Teunissen
  4. Johan Wijbenga
  5. Auke Sikma

Het bestuur zorgt samen met de kandidatencommissie voor de verdere lijst, die ook op de ledenvergadering in januari zal worden besproken.

Uit naam van Sociaal Dongeradeel kreeg de Kerngroep een gift en uit naam van het bestuur van de PvdA een bloemetje.

Dantumadiel is een nieuwe politieke partij rijker.

 


Foto’s:

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Bron: Herman de Hoop (RTV NOF)

Vorig bericht
Volgend bericht