Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Erfpacht in Dantumadiel

14/09/2023, 14:40

Afgelopen maandag was er een avond voor starters (op de woningmarkt) in het gemeentehuis van Damwâld. Het was er bijzonder druk. We zijn blij dat zoveel mensen deze avond hebben benut om zich te laten informeren over de mogelijkheden in onze gemeente. Ook zijn we blij dat deze mensen hebben aangegeven WAT ze precies willen en WAAR.
Een mogelijkheid die (nog) te weinig wordt aangegeven is die van erfpacht.
Een bouwkavel dus niet kopen, maar via erfpacht van de gemeente verkrijgen.
Op dit moment wordt de erfpacht-canon (het bedrag dat je jaarlijks betaald aan de gemeente, voor het pachten van je grond) meestal berekend als 2,39% van de kavelprijs.
Een kavel kopen van 400 M3 (koopprijs gemiddeld in Dantumadiel € 60.000) en daarvoor lenen komt dan op € 2460 p.j (actuele rente 4,1%)
Een kavel pachten van 400m3 (exclusief bijkomende kosten) komt dan op € 1434 per jaar.
Een besparing van zo’n € 1000 per jaar.
Belangstellenden kunnen bij de gemeente aangeven dat ze belangstelling hebben een bouwkavel in erfpacht te verkrijgen. De gemeente zal dan met een voorstal komen.

Illustratie: www.huishunters.nl

Vorig bericht
Volgend bericht