Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Inloopavond starters 11-9

06/09/2023, 10:54

DAMWALD – De gemeente Dantumadiel gaat alles in het werk stellen om zoveel mogelijk starters aan een woning te helpen. Maandag 11 september is er in Damwâld een avond waarop deze groep zich kan laten gelden. 

Tijdens de bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis wil Dantumadiel in kaart krijgen hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een starterswoning, welke grootte deze moet hebben, welke prijsklasse van toepassing is en in welk dorp deze moet verrijzen. Met die informatie kunnen wij plannen maken en kijken wat waar haalbaar is, aldus wethouder Gerben Wiersma over de intentie.

Een ieder met startersplannen wordt opgeroepen naar het gemeentehuis te komen. “Wy wolle graach in sa dúdlik mooglik byld ha”, benadrukt Wiersma. In de raadszaal staan tal van stands met wonen-gerelateerde partijen. Zo is de gemeente er voor de inventarisatie van de gegadigden en om info te geven over nieuwbouwprojecten en financieringsmogelijkheden (starters- en duurzaamheidslening).

Ook is woningcorporatie Thús Wonen present om over huren, het aanbod en haar nieuwbouwplannen te vertellen. Een onafhankelijk makelaar schetst een beeld van de huidige woningmarkt. Daarnaast is er een hypotheekadviseur om in te gaan op de financiële mogelijkheden.

Wiersma hoopt vurig dat zoveel mogelijk mensen die zich starter voelen naar de avond komen of zich melden bij de gemeente. “Wy wolle wite wa’t it binne sadat wy mei harren yn petear kinne.”  De wethouder weet dat dat er vaak wordt geroepen dat er niets of amper wat voor starters beschikbaar is. “No kinne wy ynsichtlik krije wa’t de starter is, mei hoefolle se binne en wat se wolle.”

Met verschillende aannemers heeft Wiersma inmiddels gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om starterswoningen te realiseren. Een starter hoeft niet per se een jongere te zijn, stelt de wethouder. Het kunnen ook ouderen zijn die nog nooit een eigen woning hebben gehad. “Of minsken dy’t troch de hjoeddeistige prizen net foldwaande middels ha om in wenning te keapjen of bouwe te litten.” 

De bijeenkomst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Het is ook mogelijk gedurende de avond nog naar de raadszaal te komen, vertelt Wiersma over het doorlopende karakter. “Op elts momint kin men der terjochte.”    

Wie verhinderd is, maar toch ook plannen heeft voor een starterswoning kan zich melden op het gemeentehuis of een mailtje sturen naar Wiersma (gwiersma@dantumadiel.frl) of telefonisch contact zoeken met de wethouder (06-54947687).

Wiersma hoopt dat de bijeenkomst en de gemeente-brede inventarisatie hun vruchten afwerpen.
“Wy sille wierskynlik net eltsenien helpe kinne, mar hooplik wol in hiele grutte groep.”

Foto: gemeente Dantumadiel

Vorig bericht
Volgend bericht