Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Fractie-ondersteuners

12/01/2023, 13:11

Op de raadsvergadering van 20 december zijn Gerrie en Marielle door de burgemeester geïnstalleerd als officiële fractie-ondersteuners. Dit bericht stond op RTV-NOF:

DAMWALD – De gemeente Dantumadiel heeft dinsdagavond acht niet-gekozen fractieleden beëdigd als steunfractieleden. Daarmee komen zij in aanmerking voor vergoeding voor hun ambtelijk werk. 

Er komt steeds meer werk op de schouders van raadsleden terecht. Zo werden eerder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van het Rijk naar de gemeente overgeheveld. In 2023 wordt de Omgevingswet ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Niet-gekozen fractieleden staan raadsleden bij en doen doorgaans hetzelfde werk als raadsleden, maar krijgen niet dezelfde vergoeding.

Omdat de steunfractieleden hun hulp voor raadsleden onmisbaar is, heeft Dantumadiel besloten de rechtspositie van de niet-gekozen fractieleden te versterken en hen te beëdigen. Het gaat om Anna van der Weij-Kooistra (CU), Binnie Wielinga-van der Wal (CU), Johannes Postma (FNP), Jouke Jan Postma (FNP), Mariëlle Nijland (SL), Gerrie van der Meulen-Jansma (SL), Gerrit Visser (SGP) en Sjouke Jacobsen (SGP).

“KWALITEIT RIED OMHEECH”

“Wy binne hiel ynnaam mei it foarstel”, zegt Smit van ChristenUnie. “Wy hoopje dat wy de stipefraksje mear ynsette kinne en dat sy mear ta har rjocht komme.” Vooral voor eenmansfracties is het een welkom besluit. “Mei stipefraksjes wurdt de druk ferlicht”, aldus Heerke Kooistra van SGP. Ook FNP, die twee steunfractieleden beëdigd zag, is tevreden: “It giet derom dat de kwaliteit fan de ried troch dizze minsken omheech giet.”

Voor dit besluit is een begrotingswijziging van 46.150 euro nodig.

Vanzelfsprekend zijn we enorm blij met de inzet van de steunfractie en (nu) de fractie-ondersteuners.
Marielle en Gerrie: van harte welkom.

Foto: RTV-NOF | Nanne Nicolai

Vorig bericht
Volgend bericht